TOPLUM VE HEKİM

Book : TOPLUM VE HEKİM

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 30

Period : bimonthly

Published Date : Nisan 2015

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 9060

INDEX

Hakem Kurulu'ndan
SAĞLIKTA DÖNÜŞÜMÜN TOPLUM SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Dosya Editörü'nden
Melike YAVUZ

AKP Ekonomisi ve Öncesi
Korkut BORATAV

Türkiye'de Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolünde Güncel Durum: Sağlıkta Dönüşüm Programının Etkilerine Yönelik Bir Değerlendirme
Muzaffer ESKİOCAK

Türkiye'de Verem Savaşı
M. Ferit KOÇOĞLU

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarla Savaşım Kampanyalarla Başarılır mı?
Hatice ŞİMŞEK KESKİN , Funda SEVENCAN, Cavit Işık YAVUZ

Sağlıkta Dönüşüm Programının Toplum Sağlığı Göstergeleri Açısından Performansı
Kayıhan PALA

SAĞLIK POLİTİKALARI

Birinci Basamak Sağlık Çalışanlarının İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeylerinin Belirleyicileri: Karabük İli Örneği
Raziye ÖZDEMİR, Sevda URAL, Meltem ÇINAR
Elnaz BAGHERİ NABEL, Hasan YILDIRIM