TOPLUM VE HEKİM

Book : TOPLUM VE HEKİM

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 30

Period : bimonthly

Published Date : Şubat 2015

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 9059

INDEX

Hakem Kurulu'ndan
TÜRKİYE'DE HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜ -II

Kamu Hastane Birlikleri ve Hastanelerde Yapısal Dönüşüm
Cavit Işık YAVUZ

Özel Hastanelerin Dönüşümünde Hukuksal Değişim
Mustafa GÜLER

SAĞLIK POLİTİKALARI

Bir "Herkese Sağlık"ve Sosyal Dönüşüm Modeli: Barrio Adentro
İnci ÖZGÜR İLHAN, Zelal Deniz DEMİR

Sağlığın Sosyal Belirleyicileri İçinde Ara Halka: Sosyal Sermaye
İlker KAYI, Nuray ÖZGÜLNAR

NÜKLEER ENERJİ

Nükleer Enerji ve Türkiye'nin İlk Nükleer Santrali "Akkuyu"
Gülçin YAPICI

RAPOR

Dünya Tabipler Birliği 200. Konsey Toplantısından Notlar
Bayazıt İLHAN, Murat CİVANER

Sağlıkta Hakkaniyeti Arttırmak ve Sağlığın Sosyal Belirleyicilerini Vurgulamak İçin Ulusal Tabip Birliklerinin ve Hekimlerin Rolü Sempozyumu
Kayıhan PALA

TTB Halk Sağlığı Kolu 25.Gezici Eğitim Semineri Raporu "Bulaşıcı Hastalıklar, Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri"

PORTRE

RUDOLF VIRCHOW: Halk Sağlığında Bir Portre
Hande ARPAT