TOPLUM VE HEKİM

Book : TOPLUM VE HEKİM

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 29

Period : bimonthly

Published Date : Aralık 2014

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 9058

INDEX

Hakem Kurulu'ndan
TÜRKİYE'DE HASTANELERİN DÖNÜŞÜMÜ

Dosya Editörü'nden
Cavit Işık YAVUZ, Harun BALCIOĞLU

1980 Sonrasında Hastanelerin Dönüşümü
Feride Aksu TANIK

Neoliberal Sağlık Reformlarının Etkisi: Kamu Hastanelerinde Finansman Yapısı Değişiyor
Kayıhan PALA

Türkiye'de Özel Hastaneler: Sermayenin Yeni Birikim Alanı ya da AKP'nin Patron Sevgisi
Onur HAMZAOĞLU

Üniversite Hastaneleri "İşletmeleşme veya Batma" Sarmalından Kurtulabilir mi?
Alpay AZAP, İsmail AĞIRBAŞ

Piyasalaşmış Sağlık Hizmetlerinde Kamu Ototritesinin Müdahale Aracı Olarak Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)
Güray KILIÇ, Ergün DEMİR

Bir Zamanlar SSK Hastaneleri
Osman ÖZTÜRK

Sağlıkta Kamu Özel ORtaklığı Sürecinde TTB Hukuk Mücadelesi
Özgür ERBAŞ

Hastanelerde Sağlık Çalışanlarının Sağlığı
Aslı DAVAS

Kamu Hastanelerinde Sağlık Emekçilerinin Örgütlenmesi ve SES
Fikret ÇALAĞAN

Modern Hastanelerin Doğuşu
Ata SOYER

DİZİN