TOPLUM VE HEKİM

Book : TOPLUM VE HEKİM

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-4387

Skin : 29

Period : bimonthly

Published Date : Haziran 2004

Publisher : Türk Tabipleri Birliği

Document Type : Periodical

Book No : 9055

INDEX

Hakem Kurulu'ndan
GEZİ'DEN TABİP ODALARINA KALAN: YARGILAMALAR

Dosya Editörü'nden
Eriş BİLALOĞLU

Sağlık Bakanlığı'nın Ankara Tabip Odası Organlarının Görevlerine Son Verilmesi Talepli Dava Dilekçesi

Gri ve Yeşi: 'Gezi'ye Genel Bir Bakış
Eriş BİLALOĞLU

Haziran Sokaklarında Tıbbın İnsalıkla İmtihanı
Feride AKSU TANIK

Hekimlik Yargılamaları
Ziynet ÖZÇELİK

Sağlık Bakanlığı'nın Yanlış Kurgusu
Kerem ALTIPARMAK

Hekimlerin İlk Yardım ve Acil Yardım Yükümlülüğünü Yerine Getirmeleri Gerektiren Olaylarda Tabip Odalarının Görevleri
Onur KARAHANOĞULLARI

Gösteri/Eylem Özgürlüğünün Kullanılmasına
Biber Gazıyla Müdahale Edilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Uygunluğu ve Hekimlerin Rolü
H. Burak GEMALMAZ

Ankara Tabip Odası Gezi Davası'na Mütalaa, PHR Danışman Raporu ve Felsefi Yaklaşımlar
İdil Işıl GÜL, Ulaş KARAN
Vincent IACOPINO, Donna McKAY
Hayrettin ÖKÇESİZ
Betül ÇOTUKSÖKEN, İONNA KUÇURADİ, Harun TEPE