ÇALIŞMA VE TOPLUM

Book : ÇALIŞMA VE TOPLUM

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1305-2837

Published Date : Mayıs 2018

Publisher : Birleşik Metal-İş Yayınları

Document Type : Book

Book No : 9052

INDEX

Önsöz
Oğuz OYAN

Öndeyiş:15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi ve Emek Tartışmalarına Dair
Ahmet MAKAL

İnsan Hakları/ Sosyal İnsan Hakları, Sosyal Mücadeleler ve Müzik
Ahmet MAKAL

DİSK'in Kuruluş ve Varoluş Yılları(1966-1970)
Aziz ÇELİK

DİSK: Devrimci Sendikacılıktan Sınıf ve Kitle Sendikacılığına (1967-1980)
Can ŞAFAK

Görünmeyen Göçmen Çocukların İşçiliği: Türkiye'deki Suriye'li Çocuklar
Kuvvet LORDOĞLU / Mustafa ASLAN

İş Hukukunun Etkinliği ve Amacı Üzerine Yeniden Düşünmek
Gaye Burcu YILDIZ

Türkiye'de Meslek Hastalıkları Alanında Yaşanan Hukuki Açmazlar
Murat ÖZVERİ

Türkiye'de İşsizliğe Resmi Çözüm Önerileri Bağlamında Beşeri Sermaye Teorisine İlişkin Bir Yeniden Değerlendirme
Taner AKPINAR