GÜRHAN FİŞEK'İN İZİNDE Ortak Emek ve Ortak Eylem

Book : GÜRHAN FİŞEK'İN İZİNDE Ortak Emek ve Ortak Eylem

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-605-9221-73-3

Published Date : Mart 2018

Publisher : Siyasal Kitabevi

Document Type : Book

Book No : 9051

INDEX

Önsöz

Eylemsel Materyalizm: İsmail Hakkı Tonguç, Nusret Hasan Fişek, Fakir(Tahir) Baykurt ve Gürhan Fişek Üzerine Bir Kavramsallaştırma Çabası
Taner Akpınar

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği

Yöntemsel ve Politik Açılımlar / Sorunlar
Gamze Yücesan Özdemir

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği sisteminin Etkinliği Üzerine Değerlendirme
Gaye Burcu Yıldız

Türkiye'de İş Kazaları ve İş Kazalarını Önlemekte Yetersiz Kalan Yasalar
Murat Özveri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Modeli Değiştirilmeli mi?
Mustafa Taşyürek

Yaşama verilen Değerin Bileşik Göstergesi Bağlamında Demokrasi Hak Arama ve Örgütlenme Özgürlüğünün İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Etkisi
Emirali Karadoğan

Kamu Hastanelerinde Çalışan Taşeron Temizlik İşçilerinin Sağlığı ve Güvenliği
Özgün Millioğulları Kaya, Mine Dilan Kıran

İşe Bağlı Stres: Bir Üniversite Hastanesi Uygulaması
Gülbiye Yenimahalleli Yaşar, Gülcan Şahinbaş

İşyerinde Çalışanın İyilik Halinin Sağlığı Açısından Önemi
Özgür Öngöre

Göç ve Çocuk

Türkiye'de Beyin Göçü Yazını ve Bir Alan Araştırması
Adem Yavuz Elveren, Gülay Toksöz

Denizli Kentindeki İranlı Göçmen Altkültürü ve Çalışma Yaşamı: Bir "Araf" Deneyimi
Hakan Topateş, Nursel Durmaz, Aslıcan Kalfa Topateş

Bir Sosyal Çevre Sorunu: Çocuğa Yönelik Reklamlar
Çağatay Güler

Türkiye'de Göçmen Çocuk İşçiliği Üzerine Üç İlden Notlar
Kuvvet Lordoğlu

Küresel Göç Krizi ve Çocukların Düzensiz Göç Sürecinden Etkilene Biçimleri
Elif Tuğba Doğan

Afetlerde Çocukların Yaşadığı Mağduriyetler ve Çocuk İşçiliği
Bilge Üzmezoğlu, Gülden Sarı, Deniz Çalışkan

Sosyal Politikada Güncel Tartışmalar

Sosyal Politikanın Dili Üzerine Aykırı Değerlendirmeler
Metin Özuğurlu

Temel Teminat Paketinden Sağlık Uygulama Tebliğine Sağlık Güvencesinin Tahribatı
Feride Aksu Tanık

Güvencesizleştirme Aracı Olarak İşkur
Sibel Doğanay

Türkiye Cezaevlerinde Ucuz Emek Kullanımı: Özelleştirme ve Tartışmalarından Cezaevi-Özel Sektör İşbirliği Modeline
İlkay Savcı

Akp Döneminde Kadın İstihdamı: Cinsiyet Körü Politikalar
Damla Demir, Deniz Beyazbulut

Yoksul Yasalarından Bugüne: Değiş(Mey)En Sosyal Yardım Tartışmlarına Türkiye'den Bakmak
Çağla Ünlütürk Ulutaş

Sosyal Yardımların Analizinin ve Araştırılmasının Yöntemi: Gözlemler, Belirlemeler ve Öneriler
Denizcan Kutlu

Yaşama Verilen Değerin Bileşik Göstergesi Çerçevesinde Ülkemizde Çalışma Hakkı Açısından Durum
Sebiha Kablay

Sağlıkta Bütünlük Zamanı
Ayşen Bulut

Dayanışma, Örgütlenme ve Hukuk

Hak Mücadelelerinde Aşitlikçi Siyasal Dayanışma
Nergis Mütevellioğlu, Deniz Schulze

Türkiye Emek Mücadelesi Tarihinden Bir Sayfa: IMF Politikaları Karşısında Emek Platformu
Seyhan Erdoğdu

Brezilya'da Katı Atık Toplayıcılığı ve Örgütlenme Dinamikleri
Serter Oran

Unutturulan Bir Sendikal Dayanışma Kurumu
Muharrem Kılıç

Üretim Noktasında Metalaşma: Türkiye'de İş Davalarının Eleştirel Çözümlemesi
Nail Dertli

Uluslararası Çalışma Normlarının Türk İş Hukukuna Etkisi Açısından Ücretin Korunması Hakkında 95 Sayılı ILO Sözleşmesinin Değerlendirilmesi
Pir Ali Kaya