HÜKÜMET PROGRAMLARINDA ÇALIŞMA YAŞAMI

Book : HÜKÜMET PROGRAMLARINDA ÇALIŞMA YAŞAMI

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Şubat 1999

Publisher : Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu TÜRK-İŞ

Document Type : Booklet

Book No : 9038

INDEX

Sunuş

Demokratikleşme- 12 Eylül Anayasası'nda ve Yasalarında Gerekli Değişikliklerin Yapılması

ILO Standartlarında Çalışma Yaşamı

Enflasyonun Düşürülmesi ve Çalışanların Alım Gücünün Yükseltilmesi

İşçi Çıkartma Uygulamalarının Durdurulması ve İş Güvencesi

İşsizlik Sigortası

Asgari Ücretin Vergi Dışı Bırakılması

Vergi Reformu

Zorunlu Tasarruf Kesintileri

Kamu Çalışanlarının Sendikal Hakları

Sendikalara Siyaset Yasağının Kaldırılması

Ekonomik ve Sosyal Konsey

Sosyal Güvenlik

Kayıt Dışı İşçilik

İşçilerin Kararlara Katılması

Haftalık Çalışma Süresi

Mevsimlik İşçiler

İşçi Sağlığı ve İş Güvenlği

İşsizlik ve İstihdam

Çalışan Çocuklar

Genel

Diğer Düzenlemeler