İŞ DENETİMİ BÜLTENİ

Book : İŞ DENETİMİ BÜLTENİ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Period : 3 monthly

Published Date : Aralık 2004

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri Derneği

Document Type : Periodical

Book No : 9033

INDEX

BAŞYAZI

Avrupa Birliğine Tam Üyelik, Uluslararası Standartlara Uyum ve Sosyal Hukuk Devleti Kimliği

YÖNETİM KURULUNDAN

İŞ DENETİMİ

Derneğimizin İş Teftişi Model Arayışları Konulu Paneli

Değişen Çalışma İlişkileri ve Yeni İş Kanunu Çerçevesinde İş Denetiminin Yeni Misyon ve İşlevleri İleDenetim Politika ve Yöntemlerinin Belirlenmesi İçin Öneriler

İzmir'de Seçilen Sanayi Meslek Dallarında Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin 2003 Yılı İtibari İle Sona Erdirilmesi Projesi

İş Denetiminde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları İle İş Birliği Üzerine Bir Öneri

Bulgaristan Cumhuriyeti Genel İş Teftiş Yürütme Ajansı İle İşbirliği Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar

Sayılarla İş Teftişi 2003 Genel Raporundan

ÇALIŞMA YAŞAMI

Çalışma Meclisi Sonuç Bildirisi

"Türkiye'de İşsizliğin Önlenmesi ve İstihdamın Arttırılması "Raporu Kaydedilen Stratejik Gelişmeler

Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sistemi

Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin Mevcut Sorunları ve Sosyal Güvenlik Raporu

Türkiye İşçi Sınıfı Konfederasyonunun SSK Hastanelerinin Devri Konusundaki Görüşleri

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun SSK Hastanelerinin Sağlık Bakanlığı'na Devrine İlişkin Kanun Taslağı Hakındaki Görüş ve Önerileri

İş Kazalarının Kusur Oranlarının Belirlenmesi Üzerine Düşünceler

Türkiye Homenet'e Doğru: Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar 1. Ülke Konferansı

MEVZUAT

İş Yasasında Ücretle İlişkin Cezanın Kapsamı

Cezaların Geriye Yürümezliği İlkesinin İş Kanunu Cezaları Yönünden Uygulanması

Tır Şöförlerine HArcırah Olarak Yapılan Ödemelerin Niteliği

İşverenlerce Verilen Yemek Parasının Vergilendirilmesi

YARGITAY KARARLARI

KISA KISA

BAKANLIKTAN HABERLER

BASINDAN KESİTLER

YENİ YAYINLAR

SANAT VE YAŞAM

VERİ VERİ