İŞ DENETİMİ BÜLTENİ

Book : İŞ DENETİMİ BÜLTENİ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Period : 3 monthly

Published Date : Aralık 2002

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri Derneği

Document Type : Periodical

Book No : 9031

INDEX

BAŞYAZI

Bilim Kurulu'nunİş Yasası Taslağı

YÖNETİM KURULUNDAN

İŞ DENETİMİ

İş Teftiş Kurulu Başkanlığında Yürütülmekte Olan TKY-ISO 9000 Çalışmaları

ÇALIŞMA YAŞAMI

Sürekli Gelişme ve Toplam Kalite Yönetimi

Kamuda Kalite Anlayışının Son Yıllarda Yayılmaya Başlaması ve Önemi

Ekonomik ve Sosyal Konsey

Avrupa Birliğinin Mesleklerin Karşılıklı Tanınması Konusundaki Konsey Direktifleri

Akçagaz Yangını ve Körfezin Güvenliği

MEVZUAT

İş Yasası Taslağı

Yeni İş Yasası Ön Tasarısı İstihdamı Olumsuz Etkileyecek

İş Yasası Değişikliğinde Tüm Çalışanlar Taraftır!

Çalışma Hayatında Kayıt

Ekonomik Kriz ve İstikrarsızlıklar Karşısında İş Denetiminin İşlevleri ve İş Kanunu Taslağının Getirdikleri

İş Güvencesi Yürürlüğe Girmeden Etkisizleştiriliyor mu?

İş Kanunu Taslağında Ödünç İş İlişkisi

İş Kanunu Ön Tasarısı

İdari Cezalar/İdari Yaptırımlar

BAKANLIKTAN HABERLER

Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 KYS Kurma Çabaları

İkinci Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Bölgesel Konferansı Yapıldı

Hesme Treni İlkbahar ve Sonbahar Seferini Tamamladı

İş Kanunu Taslağı İle İlgili Olarak İşçi ve İşveren Temsilcileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Biraraya Geldi

BASINDAN KESİTLER

KISA KISA

YARGITAY KARARLARI

YENİ YAYINLAR

VERİ VERİ