TİSK AKADEMİ

Book : TİSK AKADEMİ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1306-6757

Period : 6 monthly

Published Date : Eylül 2012

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Periodical

Book No : 9019

INDEX

Türkiye'de İşgücü Piyasası Dİnamikler ve Yapısal Sorunlar
Prof. Dr. Seyfettin Gürsel
Yrd. Doç. Dr. Gökçe Uysal
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal ;Araştırmalar Merkezi


Türkiye Emek Piyasasında Belirlenmiş Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkilerin Ekonometrik Analizi
Yrd. Doç. Dr. Abdullah Özdemir
Adnan menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Arş. Gör. Mehmet Mercan
Hakkari Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Hatice Erol
Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye'de Cari Açıkların Belirleyici: Bir Zaman Serisi Analizi
Doç. Dr. Ömer Yılmaz
Arş. Gör. Merter Akıncı
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Negatif Dışsallıkların Önlenmesinde Çevresel Vergiler: Türkiye ve OECD Ülkeleri Karşılaştırması
Doç. Dr. Ersan Öz
Arş. Gör. Selçuk Buyrukoğlu
Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlıkta Dönüşüm Programının Hastaneler Üzerindeki Değişim Etkisi: Hastane Yöneticilerinin Görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Sedat Bostan
Öğr. Gör. Taşkın Kılıç
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu
Prof. Dr. Tanr Acuner
Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Türkiye'de Sigortacılık Sektörünün Etkinlik Analizi
Prof. Dr. Hakan Çetintaş
Araş. Gör. Ömer Faruk Biçen
Balıkesir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi