EPİDEMİYOLOJİ

Book : EPİDEMİYOLOJİ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Published Date : Mayıs 1992

Publisher : Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı

Document Type : Book

Book No : 9018

INDEX

Bölüm I Epidemiyolojinin Tanımı, Stratejileri epidemiyolojik Araştırmaların Sınıflandırılması ve Genel Özellikleri

Bölüm II Epidemiyolojinin Tarihsel Gelişimi

Bölüm III Epidemiyolojik Yöntemlerin Kullanım Alanları

Bölüm IV Tanımlayıcı Epidemiyoloji(Kişi,Yer, Zaman Özellikleri)

Bölüm V Analitik Araştırmalar I: Vaka Kontrol Araştırmaları

Bölüm VI Analitik Araştırmalar II: Kesitsel Araştırmalar - Saha Taramaları

Bölüm VII Analitik Araştırmalar III: Kohort Araştırmaları

Bölüm VIII Deneysel Araştırmalar: Mudahale Araştırmaları

Bölüm IX Metodolojik Araştırmalar

Bölüm X Epidemiyolojide "Neden Kavramı (Asosyasyonları)

Bölüm XI Bulaşıcı Hastalıklar Epidemiyolojisi

Bölüm XII Salgınların Epidemiyolojik İncelenmesi

Bölüm XIII Epidemiyolojik Veri Kaynakları

Bölüm XIV Epidemiyolojik Ölçütler

Bölüm XV epidemiyolojik Araştırma Planlaması

Bölüm XVI Anket Yönetimi

Bölüm XVII Örnekleme

Kaynaklar Listesi