SBF DERGİSİ

Book : SBF DERGİSİ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 0378-2921

Period : 6 monthly

Published Date : Kasım 2012

Publisher : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Document Type : Periodical

Book No : 9017

INDEX

Çiğdem Akgül - Zehra Yılmaz
Virtu'da Demokrasiye 'Meşru' Şiddetin Evrimi: Güvenlik - Ortadoğu ve ABD Sarmalı
Transformation of the "Legitimized" Violence From Virtue to Democracy: The Spiral of Security - Middle East end the USA

Murat Baskıcı
XIX. Yüzyılda Trabzon Limanı: Yükseliş ve Gerileyiş
Nineteenth Century and the Trabzon Port: The Story of a Rise and Decline

Mustafa Kemal Coşkun - Burcu Şentürk
Tekel İşçilerinin Varoluşsal İkilemi:" Ölmek Var Dönemk Yok"
The Existential Dilemma of TEKEL Workers: "Death Before Retreat"

Aykut Namık Çoban
Cumhuriyetin İlanından Günümüze Konut Politikası
Housing Policies from the Proclamation of the Republic to the Present


Nimet Özbek Hamdioğlu
"Genel Güvenlik Bakımından Mahzurlu Olanlar"ın Yurt Dışın Çıkış Özgürlüğü ile Pasaport Kanunu'nun 23. Maddesi
The Freedom of Departure from the Country of the Inconvenient Ones'in terms of the General Security and the Article 23 of the Passport Code

Gökhan Telatar
Yeni Muhafazakarlar, Demokrasisinin Yayılması ve Amerikan Dış Politikası
Neo - Conservatives, Democracy Promotion and American Foreign Policy

Duygu Türk
Eleştirel Gerçekçilik Üzerine
On Critical Realism

Evrim Yörük
Televizyonda Nitelik Sorunu Hakkında Bir Tartışma: Behzat Ç Örneği
A Discussion about the Problem of Quality in Television: The Case of the Behzat Ç

Zeynep Ağdemir
Kronik:2012 Seçimlerine Giderken Chavez'in 13 Yıllık İktidarı