EMEK

Book : EMEK

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1305-6182

Period : 6 monthly

Published Date : Haziran 2018

Publisher : DİSK/ Genel-İş

Document Type : Periodical

Book No : 9016

INDEX

İşçi Sınıfının Yeni Yüzleri

Editörden
Gamze Yücesan Özdemir

Makale

Avukat Eğitiminin Yeni Yüzleri
Ali Murat Özdemir ve Koşun Özgür Özbey

Duygularının ve Bedeninin Ticarileşmesi: Ankara'daki Alışveriş Merkezlerinde Çalışan Kadın Satış Görevlileri
Zuhal Esra Bilir

Yaratıcı Endüstriler Politikaları ve Yaratıcı Emek Üzerine Bir Tartışma
Evrim Yörük

Üç Kuruşluk Opera: Türkiye'de Sanat Emeğinin Dönüşümü
Begüm Mengü

AVM'lerde Emek: Sınıf İçi İletişim Ekseninde Bir Değerlendirme
Gökhan Bulut ve Ezgi Kaya Hayatsever

Dönüşen Toplum, Değişmeyen Emek: Fabrika İşçileri ve Yazılımcıların Çalışma Koşullarına İlişkin Bir Araştırma
Mine Dilan Kıran

Forum

Toplu Sözleşme PAzarlığını Etkileyen Değişkenler
Fikret Sazak

Değini

"21. Yüzyıl İçin Planlama Bahar Konferansları"nın Ardından
Ayçin Özoktay

Kitap Eleştirisi

Güney'in İsyanı: Radikal İşçi Sınıfı Hareketleri Üzerine Bir İnceleme
Bülent Bulduk