SENDİKACILIK AKADEMİSİ

Book : SENDİKACILIK AKADEMİSİ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-605-86486-7-8

Published Date : Mart 2013

Publisher : TÜRK-İŞ

Document Type : Book

Book No : 9015

INDEX

Prof. Dr. Ahmet Makal
Önsöz

Dr. Osman Tezgel
Sosyal Politika

Prof. Dr. Metin Özuğurlu
Sendikacılık Hareketinde Yeni Eğilimler

Dr. Utku Balaban
Çalışma Sosyolojisinin Tarihsel ve Kuramsal Temelleri Üzerine

Prof. Dr. Ahmet Makal
Türkiye Çalışma İlişkileri Tarihi

Prof. Dr. Şerife Türcan Özşuca
Türkiye Ekonomisi(1923-2011)

Doç. Dr. Seyhan Erdoğdu
Türkiye'de İşgücü

Doç. Dr. Sevgi Erdoğdu
Ücretlere İlişkin Temel Kavramlar

Doç. Dr. Şenay Gökbayrak
Uluslararası ve Küresel Sosyal Politika

Prof. Dr. Mesut Gülmez
Uluslararası Sözleşmelerde Sosyal ve Sendikal Haklar ve Türkiye'nin Durumu

Prof. Dr. Gülay Toksöz
Toplumsal Cinsiyet Perspektifinde Kalkınma ve İşgücü Piyasaları

Yrd. Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız
Toplu İş Sözleşmesi Hukuku
Prof. Dr. Şerife Türcan Özşuca
sosyal Güvenlik

Doç Dr. Şenay Gökbayrak
İş Sağlığı ve Güvenliği

Doç Dr. Müge Ersoy Kart
Toplu Pazarlık ve Uyuşmazlık Çözümüne Psikolojik Yaklaşım

Doç. Dr. Müge Ersoy Kart
İletişim Becerileri

Doç. Dr.Orhan Çelik
Finansal Muhasebe