SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU IV BİLDİRİLER

Book : SOSYAL HAKLAR ULUSAL SEMPOZYUMU IV BİLDİRİLER

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Ekim 2012

Publisher : Petrol-İş Sendikası

Document Type : Book

Book No : 9014

INDEX

Önsöz

Sempozyum Duyurusu

I. Giriş

II. Sempozyumların Amaç, İlke ve İşlevleri

III.Sempozyumların Hukuksal Çerçevesi

IV. Sempozyum Konu Başlıkları

V. Sempozyum Ana Teması

VI. Bilim Kurulu

VII. Düzenleme Kurulu

Sempozyum Programı

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Abdurrahman Aydın

Nurettin Akçul

Mustafa Öztaşkın

Prof. Dr. Turgay Uzun

Prof. Dr. Mansur Harmandarlar

Davetli Konuşmacı Bildirileri

Açılış Bildirisi: Sosyal Haklarda "Yeni" Değil "İleri" Anayasa
Mesut Gülmez

Güvencesiz Sağlık Emekçileri ve Sendikal Mücadele Düzleminin Dönüşümü
Arzu Çerkezoğlu

Grev ve Direnişlerde Kadın İşçiler ve Kadın Dayanışması
Necla AKgökçe

Türkiye'de Sendikal Örgütlenme ve Sorunlar
Mehmet Beşeli

Türkiye'de 2000'li Yıllarda Grevler ve Grev Dışı Eylemler: Çalışma Hayatında "Pax Romana"mı?
Aziz Çelik

Yatağan Direnişini Başarıya Taşıyan Etkenler
Özlem Şahin Güngör

12 Eylül Sonrasının En Parlak Deneyimlerinden Biri Olarak Yatağan Direnişi: Eylül 1987- Ocak 2006
Erol Soğancı

Yatağan Özelleştirme Süreci
Murat Bekem

IV. Sosyal Haklar Ulusal Sempozyumu

Santrallerde Özelleştirme Süreci
Fatih Erçelik

Tekel-Tariş-Yatağan Direnişleri ve Dersler
Süleyman Girgin

Hakem Değerlendirmesinden Geçen Bildiriler

Neo-Liberal Dönüşüm ve Çalışma Hakkı İlişkisi: Çalışma Hakkı Mücadelesi Üzerine Notlar
Denizcan Kutlu

Bir Grev İncelemesi:1990-19911 Zonguldak Grevi
Fevzi Engin

Metal İşçilerinin 2010-2012 Toplu İş Sözleşmesi Sürecindeki Mücadelesi
Nursel Durmaz

1980 Sonrası Türkiye'sinde Sendiikal Haklar ve Eğitim Hakkının Savunulması: Alternatif Bir Örgütlenme Modeli Olarak Öğrenci Gençlik Sendikası Genç-Sen
Işıl Erdinç

Sağlık Alanında Kolektif Eylemlerin Sosyal ve Bireysel Düzeyde Analizi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Çalışanları Platformu Örneği
H. Şebnem Seçer

Vakıf Üniversitesinde Akademik Kapitalizm ve Akademik Sendikacılık: Laureate Edu., Inc İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Sosyal-İş/DİSK Örneği
Hakan Arslan & Aslı Odman

Sendikalarda Kadın Sesi: Türkiye'de Sendikalar ve Toplumsal Cinsiyer Eşitliği
Çağla Ünlütürk Ulutaş & Hatice Zuhal Pala

İşyerinde Cinsel Eğitim Ayrımcıığı: LGB Bireylere Yönelik Bir Alan Çalışması
Derya Demirdizen, Sidar Çınar, Mehmet Rauf Kesici

Özürlüler Dijital Uçurumun Neresinde? E-Devlet Ekseninde Bir İnceleme
Serhat Özgökçeler

Anayasa Mahkemesi Kararlarından Yoksulluk
Gonca Erol

Sosyal Belediyecilik Sosyal Devlete ve Sosyal Haklara Bir Alternatif mi?
Hasret Öztürk & Hüseyin Gül

Bir Praksis Alanı Olarak Su Hakkı
Ömür Kurt

Kentsel Dönüşüm, Barınma Hakkı ve Direniş Mücadeleleri:
Ankara ve Madrid Örneklerinin Karşılaştırmalı Bir Analizi
Savaş Zafer Şahin, Hayriye Özen, Evin Deniz

Yazarlar Hakkında