SOSYAL GÜVENCE

Book : SOSYAL GÜVENCE

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 2146-5649

Period : 4 monthly

Published Date : Eylül 2012

Publisher : Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği

Document Type : Periodical

Book No : 9010

INDEX

Türkiye'de "Sosyal" Güvenceli Esneklik Mümkün mü?
Is "Social" Flexicurity Possible in Turkey?

Türkiye'de Yaşlı İş Gücünün Genel Görünümü
An Overview of Old Labour Force in Turkey

İşsilik Sigortasının Esnaflara Yaygınlaştırılması: Uygulama için Öneriler
"Extension of Unemployment Insurance to Self- employed: Recommendations for Pratice"

İşsizlik Ödeneği Süresinin Uzun Vadeli Sigortalar AÇısından Değerlendirilmesi ve Olası Maaliyetler
Consideration Of Unemployment Benefit Durations For long Term Insurances And Estimated Costs

Bazı Göstergelerde AB Ülkeleri ve Türkiye Karşılaştırmaları