SOSYAL GÜVENCE

Book : SOSYAL GÜVENCE

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 2146-5649

Period : 3 monthly

Published Date : Nisan 2012

Publisher : Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği

Document Type : Periodical

Book No : 9009

INDEX

Kamuda Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım İhaleleri Yoluyla Çalışanların Kıdem Tazminatı Sorunu
The issue on Severance Pay of Employees Hired via Tenders of Service Purchase for Public Staff Employment

Türkiye'de Çalışan Yoksulluğunun Genel Görünümü
A General Overview of In-Work Poverty in Turkey

Avrupa Komisyonu Belgelerinde Sosyal Güvenliğin Yeniden Tanımlanması
Redefinition of Social Security in European Commission Documents

Avrupa Birliği'nde Nüfusun Yaşlanması ve Sağlık Harcamalarına Etkisi
Population Ageing and its Impact on Health Care Expenditures in European Union

Ulusal Ölüm İstatistiklerine Göre Türkiye Yaşam Tablosu Tasarımı ve Peşin Sermaye Değeri Hesapları için Bir Uygulama
Designing a Life Table for Turkey Considering National Death Statistic and an Application for Present Capital Value Calculations