SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI

Book : SOSYAL GÜVENLİK DÜNYASI

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1301-9457

Period : 3 monthly

Published Date : Ekim 2012

Publisher : Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Document Type : Periodical

Book No : 8995

INDEX

Prof. Dr. Yusuf ALPER
3. Genel Kurul Toplantısına Giderken SGK Yalnızlaşıyor mu?

Doç. Dr.Oğuz KARADENİZ
Sosyal Sigorta Sisteminde Norm ve Standart Sorunu ve Bağımlı Çalışma Statüsüne Sızmalar[4/B ye Gerek Kaldı mı?]

Nagihan DURUSOY - Ayşe Gözde KOYUNCU- Çağla Ünlütürk ULUTAŞ
Çalışma Merkezli Toplumdan Tüketim Toplumuna: Tüketim Kavramı ve Dönüşümü

Gülay GENCER
İş Sağlığı ve Güvenliğine Yönelik AB ve UÇÖ'deki Çalışmalar

Ramazan YILDIZ
Tanım ve Nedenler Çerçevesinde 5510 Sayılı Kanuna Göre Meslek Hastalığı

Harun SERTBAŞ - Yasin ÖZBEY
5510 Sayılı Yasanın 102. Maddesi Uyarınca İşverene Aynı Dönem Yasal Kayıt ve Belgelerini İbraz Etmemesinden Dolayı İkinci Kez İbraz Etmeme Cezası Uygulanabilir mi?

Vakkas DEMİR
Bağ-Kur ve SSK Günleri Çakışan Limited Şirketi Ortakları Dava Açarak Bağ-Kur Günlerini SSK'ya Saydırabilirler

Dr. Mehmet BULUT
Sosyal Güvenlik Hukukumuzda Vergi İdaresine Yüklenen Ödevler

Umut TOPÇU
Çeşitli Hukuk Dallarında Kullanılan Delil Serbestliği İlkesinin Sosyal Güvenlik Hukukundaki Yeri ve Uygulanabilirliği

Kemal ÜNLÜ
Prim ve Dİğer Alacaklar Yönünden Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu

Cüneyt ÖZEN
İkale Sözleşmesinin Yıllık İzin Ücretine Etkisi

Mikail KILINÇ
6352 Sayılı Kanun ile Yapılan Değişiklikler Sonrası Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı İdari Yargı Yolu

Ersin UMDU
Sorun Cevaplıyalım...

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara İlişkin 2012/30 Sayılı Genelge

SGK Alacaklarının Terkini ve Zamanaşımına İlişkin 2012/27 Sayılı Genelge

Pratik Bilgiler