SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ

Book : SİCİL İŞ HUKUKU DERGİSİ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 38

Period : 6 monthly

Published Date : Aralık 2017

Publisher : Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 8986

INDEX

Makaleler

İş Kanunu'nun İşçiye Güvence Sağlayan Feshin Geçersiliği Davsının Yeni Çerçevesi (İş Mahkemeleri Kanunu'nun Feshin Geçersiliği Davasında Yaptığı Değişiklikler)
Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

2022 Sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun"a Göre Sosyal Yardım Koşulları
Prof. Dr. Coşkun SARAÇ
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler FakültesiÇalışma Ekonomisi ve Endüstiri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun 4857 Sayılı İş Kanunu'nun İş Güvencesi Hükümlerinde Öngördüğü Değişikliklerin Değerlendirilmesi
Doç. Dr. Muhittin ASTARLI
Gazi Üniversitesi Hukuk Fkültei İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

İşçinin Tedavisi Olanaksız Hastalığı Nedeniyle İşverenin Derhal Fesih Hakkı
Doç. Dr. Hediye ERGİN
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstiri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Serbest Bölgelerde İstihdam Edilen Personelin Ücretlerinin Vergilendirilmesinde Son Durum
Doç. Dr. Ayşe Yiğit ŞAKAR
İstanbul Arel Üniversitesi

İş Sözleşmesinin İşçi ve İşveren Sıfatının Birleştirilmesiyle Sona Ermesi
Yrd. Doç. Dr. Emre ERTAN
Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstiri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

İş Hukukunda Ücret Zammı
Yrd. Doç. Dr. Efe YAMAKOĞLU
Yeni YÜzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Mesleki Anlamda Geçici İş İlişkisinde Eşit İşlem İlkesi Üzerine Değerlendirmeler
Yrd. Doç. Dr. Dilek DULAY YANGIN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari BilimlerFakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstiri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

İşe Başlatmama Tazminatının Belirlenmesinde Emekliliğin Ölçüt Olarak Değerlendirilesi
Dr. Canan ÜNAL
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Güncel Yargıtay Uygulaması Işığında İşkolu Kavramı ve İşkolu Tespiti
Gökhan YILMAZ
Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi