ÇALIŞAN ÇOCUK BAĞCILAR VE KÜÇÜKÇEKMECE PİLOT ARAŞTIRMASI

Book : ÇALIŞAN ÇOCUK BAĞCILAR VE KÜÇÜKÇEKMECE PİLOT ARAŞTIRMASI

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : İstanbul

ISBN : 978-605-399-495-4

Skin : 609

Published Date : Ekim 2017

Publisher : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Document Type : Report

Book No : 8972

INDEX

ÖNSÖZ

Bölüm 1 GİRİŞ

Bölüm 2 ÇALIŞMANIN YÖNTEMİ

Bölüm 3 ÇALIŞAN ÇOCUKLARA DAİR BULGULAR
3.1 Katılımcıların Profili
3.2 Çalışma Durumu
3.3 Kazanç
3.4 Çalışma Ortamı
3.5 Çalışma Yaşamını Değerlendirme
3.6 Sağlık
3.7 Maddi Durum Değerlendirmesi
3.8 Eğitim Yaşamı
a) Eğitime Devam Edenler (181 Çocuk)
b) Eğitimini Bırakanlar (120 Çocuk)
3.9 Ev Koşulları

Bölüm 4 ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN AİLELERİ
4.1. Hane Yapısı
4.2. Ailenin Sosyo- Ekonomik Durumu
4.3. Ailenin Maddi Koşulları
4.4 Çocukların Yaşam Koşulları

Bölüm 5 SONUÇ