EMEK

Book : EMEK

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1305-6182

Period : 6 monthly

Published Date : Aralık 2017

Publisher : DİSK/ Genel-İş

Document Type : Periodical

Book No : 8971

INDEX

Editörden
Gamze YÜCESAN- ÖZDEMİR

Makale
Eşitlik ve Sosyal Devletin Vaatleri ya da Sınırları!...
Meryem KORAY

Türkiye Refah Rejiminin Dönüşüm Sürecinde Sosyal Yardım Sistemi
Çağla ÜNLÜTÜRK ULUTAŞ

Sosyal Devlet Tasfiye mi Oluyor, Yeni Bir Sosyal Devlet mi Ortaya Çıkıyor?
Oğuz TOPAK

Bir Sosyal Politika Uygulamasının Yarattığı Eşitsizlikler. Kadın Emeği ve Zaman Kullanımı
Özge Sanem ÖZATEŞ GELMEZ

Sosyal Politikanın "Sınıf" Sorunu ve Sosyal Devlet Modelleri
Mehmet Atila GÜLER

Eşitlik, Yurttaşlık ve İstihdam Bağlamında Sosyal Yatırım Devleti
Sezgi AKBAŞ

Toplumsal Eşitsizlikler ve Kadın Emeği: Medya Endüstrisi Üzerine Bir Araştırma
Şafak ETİKE ve A. Sevtap DEMİR

Aydınlanma, Eşitlik ve Kadın: Rousseau Üzerine Bir Değerlendirme
Seyran GÜRSOY ÇUHADAR

Forum

Emek Piyasası İstatistiklerine Nereden Ulaşabiliriz?
Zümre ÖZDEMİR GÜLER

Değini

15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi
Mine Dilan KIRAN

Kitap Eleştirisi

Türkiye'de Sosyal Politikanın Dönüşümüne EleştirelSorgulamalar. Konular, Yöntemler ve Yaklaşımlar
Denizcan KUTLU