SİCİL İŞ HUKUKU DEERGİSİ

Book : SİCİL İŞ HUKUKU DEERGİSİ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

ISSN : 1306 - 6153

Skin : 37

Period : 6 monthly

Published Date : Temmuz 2017

Publisher : Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 8961

INDEX

Makaleler

İşçi Davranışları Kapsamında İş Sözleşmesinin Özel Hayat, Aile Hayatı ve Cinsel Yönelimler Sebebi İle İşverence Feshedilmesi
Prof. Dr. Hakan KESER
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

İş İlişkisinde Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı
Prof. Dr. Melda SUR
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi İiş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Doğum/Evlat Edinme Nedeniyle Kısmi Süreli Çalışma Uygulaması
Doç. Dr. Saim OCAK
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

İş Hukukunda Organik Bağ Kavramı
*Yrd. Doç. Dr. Emre ERTAN - **Av. Fatma ARDA BİCAZ
*Marmaraa Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı
**İstanbul Barosu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunun Sonrasında İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde Yaşlı Ayrımcılığı
Dr. Gizem SARIBAY ÖZTÜRK
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşveren Sorumluluk Sigortası
Av. Abbas BİLGİLİ
Adana Barosu

Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Yersiz Yapılan Sağlık Harcamalarının Geri Alınması
Metin KORKMAZ
Sosyal Güvenlik Uzmanı


Ek : 2012- 2017 DÖNEMİNDE 87 SAYILI SÖZLEŞME ÇERÇEVESİNDE GREV HAKKI İLE İLGİLİ OLARAK ULUSLARARASI ÇALIŞMA KONFERANSI VE İLO YÖNETİM KURULU SEVİYESİNDE KAYDEDİLEN GELİŞMELER