TİSK AKADEMİ

Book : TİSK AKADEMİ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1306-6757

Skin : 12

Period : 6 monthly

Published Date : Mart 2017

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Periodical

Book No : 8941

INDEX

İş Yaşamına ve İnsan Haklarına İlişkin Rehber İlkeleri Işığında Türk İş Mevzuatı ve Uygulaması
Prof. Dr. Tankut CENTEL
Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İş ve Aile Uyumlaştırılmasına Yönelik Politikalar ve Kadın İstihdamı: İsveç, Almanya ve Birleşik Krallık Örnekleri
Dr. Banu METİN
Gazi Üniversitesi İBBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

İhracat Performansında Etkili Olan Entellektüel Sermaye Kriterlerinin Analitik Hiyerarşi Süreci(AHS) Yöntemi İle Belirlenmesi ve Ölçek Önerisi
Doç. Dr. Tülay İLHAN NAS
Karadeniz Teknik Üniversitesi İİBF İşletme Bölümü

Robust Optimizasyon ile Türkiye Elektrik Enerjisi Bölümü
Prof. Dr. Ayşen APAYDIN
Atılım Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü
Leyla Bilen KAZANCIK
Kalkınma Bakanlığı, Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü


Borsa İstanbul Enerji Şirketlerinin Yatırım Duyurularının PayGetirileri Üzerindeki Etkisi: Ampirik Bir Analiz
Doç. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR
Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Gözde ELBİR
Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletm Bölümü

Yaratıcı Sınıf İçerisinde Yer Alan Mesleklerde Kadınların Durumu: Türkiye Üzerine Bir İnceleme
Yrd. Doç. Dr. Mediha Mine ÇELİKKOL
Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Yrd. Doç. Dr. Habibe Günsel DOĞRUL
Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Türk İmalat Sektöründe Küçük, Orta ve Büyük Ölçekli İşletmelerin Nakit Dönüşüm Sürelerinin Karşılaştırmalı Analizi
Arş. Gör. Mehmet BEYAZGÜL
Mersin Üniversitesi Turizm İşletme Bölümü
Doç. Dr. Erdinç KARADENİZ
Mersin Üniversitesi Turizm İşletme Bölümü

Nominal Faiz Oranı-Genel Fiyat Düzeyi İlişkisi İle Türkiye'de Gibson Paradoksunun Geçerliliği Analizi
Doç. Dr. Utku ALTINÖZ
Sinop Üniversitesi İBBF İşletme Bölümü

Optimal Hedge Oranı Tahmini: Dolar/TL Vadeli İşlem Sözleşmeleri Üzerine Bir Uygulama
Yrd. Doç. Dr. Samet EVCİ
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İBBF
Prof. Dr. Serkan Yılmaz KANDIR
Çukurova Üniversitesi İ:B:B:F: İşletme Bölümü