EMEK

Book : EMEK

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1305-6182

Skin : 2

Period : 6 monthly

Published Date : Aralık 2016

Publisher : DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Document Type : Periodical

Book No : 8939

INDEX

21. YÜZYILDA ALTERNATİF SENDİKAL DENEYİMLER VE MODELLER

Editörden
Gamze YÜCESAN ÖZDEMİR

Makale
"Toplumsal Hareket Sendikacılığı" Kavramının Doğuşu ve Küresel Dolaşımı Üzerine Bir İnceleme
Ercüment ÇELİK

Latin Amerika Ülkelerinde Enformel Sektör, Sosyal Güvenlik ve Örgütlenme
Aslıcan KALFA TOPATEŞ

Sendikal Harekette Aternatif Arayışlara Dayanak Oluşturacak Sosyolojikk Gerçekliğin Bilgisine Sahip Miyiz?
Taner AKPINAR

Arjntin'den Bir Sınıf Mücadelesi Deneyimi: Piqueteros Hareketi
Orkun Saip DURMAZ

Sendikal Canlanma Stratejileri Kapsamında Örgütlenme Modelinin Uluslararası Nitelik Kazanması: ITUC Küresel Örgütlenme Akademisi
Ceyhun GÜLER

Özel Güvenlik Görevlilerinin Sorunları ve Sendikal Örgütlenme Deneyimi
Cüneyt EREN

Değini
Mülkiye Genç Sosyal Politikacılar Kongresi Üzerine
Mehmet Atilla GÜLER

Kitap Eleştirisi
"Çalışma"yı Çalışmak: "Çalışma Düşüncesi" Kitabı Üzerine
Gökhan BULUT

Prekaryayı Anlamak
Zehra YILDIZ