İŞ MAHKEMELERİ KANUN TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Book : İŞ MAHKEMELERİ KANUN TASARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 978-605-9994-15-6

Published Date : Kasım 2016

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Report

Book No : 8904

INDEX

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Prof. Dr. Savaş Taşkent
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Derneği Başkanı

Bülent Pirler
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri

Seyit Çavdar
Yargıtay I. Başkan Vekili

I. OTURUM
İş Mahkmeleri Kanun Tasarısı Talağı Sunumu
Oturum Başkanı : Prof. Dr. Metin Kutal
Gedik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

"İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı Sunumu"
Niyazi Acar
Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı

II. OTURUM
Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Alternatif Çözüm Yolları
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali Güzel
Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi

"Alman İş Mahkemeleri Usulü"
Dr. Knut Müller
Kanzlei für Arbeitsrecht

" Rus Hukukunda iş Uyuşmazlıklarının Çözümünde Arabuluculuk"
Doç. Dr. Daria Chernyaeva
Ulusal Araştırma Üniversitesi

"İtalyan İş Hukukunda Arabuluculuk ve Uzlaşma"
Prof. Dr. Piera Loi
Cagliari Üniversitesi

III. OTURUM
İş Mahkemeleri Kanunun Tasarısı Taslağında Öngörülen Değişiklikler
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Savaş Taşkent
Gedik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

"İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Taslağı ile Getirilen Zorunlu Arabuluculuk Kurumunun Medeni Usül Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi"
Yard. Doç. Dr. Mert Namlı
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

" İş Yargısında Zorunlu Arabuluculuk"
Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

" İş Mahkemeleri Kanunu Tasarı Taslağı ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağının Değerlendirilmesi"
Prof. Dr. Gülsevil Alpagut
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

IV. OTURUM

PANEL
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Sarper Süzek
Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Av. Necdet Okcan , DİSK
Av. Hüseyin Öz, HAK-İş Konfederasyonu
Av. Ferhan Tuncel, TÜRK-İş
Av. Derya Karademir Sayın, TİSK Müşavir Avukatı
Dr. Ali Kemal Sayın, ÇSGB Müşteşar Yardımcısı
Bektaş Kar, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi
Seracettin Göktaş, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi Başkanı
Ömer Hicri Tuna, Yargıtay 7. Hukuk Diresi Başkanı
Mesut Balcı, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Başkanı