Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı'ya Armağan

Book : Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı'ya Armağan

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-605-136-242-7

Published Date : Aralık 2015

Publisher : Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Araştırma ve Uygulama merkezi

Document Type : Book

Book No : 8893

INDEX

Sunuş

Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı'nın Özgçmişi ve Yayınları

I. BÖLÜM

Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı Hakkında Kişisel Yazılar

Doç.Dr. Selda Çağlar
Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı'nın Meslektaşı Olmak

Prof. Dr. Ruşen Ergeç
"Dengeli Görüşlerin Hocası"na

Prof Dr. Melek Fırat
Hüseyin Hoca'ya

Prof Celal Göle
Değerli Arkadaşım Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı

Işık Kansu
Dervişlik ve Yiğitliğin Birleşimi

Ömer Mandra
Uluslararası Huku Mu? Nerede?

Prof. Dr. Ersin Onulduran
Hüseyin Pazarcı Hakkında Birkaç Hatıra

Prof. Dr. Artun Ünsal
Hakikatli Çocuktur Bizim Hüseyin

II. BÖLÜM
Makaleler

Prof. Dr. Gökçen Alpkaya
Türkiye'de Yazılan Uluslararası Huku Tezlerine Dair

Prof. Dr. A. Füsun Arsava
Kuvvet Kullanımı Yasağı'nın İhlali Nedeniyle Öngörülen Tazminatın "lus Post Bellum" daki Rolü ve Eritre- Etiyopya Hakemlik Mahkemesi Kararı

Asist. Prof. Dr. Devrim Aydın
The Exercise of Universal Jurisdiction by Domestic Courts

Assoc. Prof. Dr. Erdem Denk
A New Paradigm for the Law of International Watercourses?

Prof. Dr. Haluk Günuğur
AB Bütünleşme Sürecide Avrupa Konseyi (Zirve) ve Konsey (Bakanlar Konseyi)

Prof. Dr. Funda Keskin Ata
Bir Uuslararası Oyuncu Olarak Avrupa Birliği

Prof. Dr. Hasan Köni
Svallbard Antlaşması ve Arktik Bölgeler

Prof. Dr. Işın Özkan-Yrd. Doç. Dr. Lale Burcu Önüt
Uyum mu Kaos mu?: Avrupa Brliği'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmei'ne Katılım Süreci ve Olası Sonuçları

Prof. Dr. Ergun Özsunay
Antlaşmaya Dayalı Yatırımlarda "Yatırımcı" ile "Yatırımın Yapıldığı Devlet" Tahkiminde "Saydamlık Sözleşmesi"

Prof. Dr. Fazıl Sağlam
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası'nda Yapılmak İstenen Köklü Anayasa Değişikliği ile Birlikte Su Yüzüne Çıkan Sorunlar

Prof. Dr. Melda Sur
Uluslararası Çalışma Sözleşmeleri

Prof. Dr. Durmuş Tezcan
Cezai Konularda Yurt Dışıyla İlişkileri Sürekli Artan Türkiye İçin Uluslararası Adli İşbirliği Kanuna Duyulan Gereksinim ve Bu Konuda Yapılan Çalışmalar

Prof. Dr. Turgut Turhan
GKRY'nin Avrupa Enerji Piyasasının Merkezine Oturma Hayalinin Çöküşü

Prof. Dr. Rauf Versan
Milletlerarası Mahkemeler Önündeki Davalarda İspat Yükü ve Delillerin Toplanması

III. BÖLÜM
Hakemli Mahkemeler

Yrd. Doç. Dr. Derya Aydın Okur
Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Hukukunun Kesişen Yollarında "Lex Specialis" ile Kaybolmak

Doç. Dr. Selda Çağlar
Milletlerarası Antlaşmaların Onaylanmasına İlişkin İç Hukuk Rejimi

Yrd. Doç. Dr. Reşat Volkan Günel
Uluslararası Hukuk ve Politika

Thomas Leclerc
Applicabilite et implications d'un etat de necessite economique: Les hesitations du contentieux argentin des investissements internationaux

Yrd. Doç. Dr. Meltem Sarıbeyoğlu - Skalar
Ülke Dışındaki Askeri Faaliyetlerde İnsan Hkları Avrupa Mahkemesi'nin Genişleyen Yetki Alanı: Jaloud/ Hollanda Kararı

Arş. Gör. F. Şeyda Türkay
Uluslararası Adalet Divanı "Devletin Yargı Bağışıklıkları (Almanya/İtalya; Müdahil Yunanistan)" Karar Tahlili ve Bu Kararın İtalyan Anayasa Mahkemesi Kararına Etkisi