ÇOCUK HAKLARI TEMEL EL KİTABI

Book : ÇOCUK HAKLARI TEMEL EL KİTABI

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

Published Date : 2016

Publisher : TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU

Document Type : Booklet

Book No : 8806

INDEX

BÖLÜM 1: ÇOCUK HAKLARI HUKUKUNA GİRİŞ
1.1. Yasal Bir Şahıs Olarak "Çocuk"
1.2. Avrupa Düzeyinde Çocuk Hakları Hukuku ve BM Çocuk Hakları Sözleşmesi

BÖLÜM 2:ÖZGÜRLÜKTEN YOKSUN BIRAKMA

Birleşmiş Milletler
Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği

BÖLÜM 3: EŞİTLİK VE AYRIMCILIK YAPMAMAM

Birleşmiş Milletler
Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği

BÖLÜM 4: ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI

Birleşmiş Milleler

4.1. "Üstün Yarar" Ne Demektir?
4.2. Çocuklara Yönelik Kuruluşlar, Hizmetler ve Olanaklar İçin Standartlar

Avrupa Konseyi
4.3. Çocuk ve Ev İçi Şiddet: İstanbul Sözleşmesi'nde Çocuğun Üstün Yararı
4.4. Çocuğun Usule İlişkin Hakları ve Üstün Yararı

BÖLÜM 5:ÇOCUĞUN KİMLİĞİ İLE İLGİLİ KONULAR

Birleşmiş Milletler
5.1. Doğum Kaydı
5.2. Vatandaşlık Hakkı
5.3. Ulusal Azınlıklara Mensup Olan Çocukların Kimliği
Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği

BÖLÜM 6: ÇOCUK İŞÇİLİĞİ

Birleşmiş Milletler
6.1. İstihdam İçin Asgari Yaş ve Tehlikeli İşler
6.2. Çalışma Saatleri ve Koşulları İle İlgili Uygun Düzenlemeler

BÖLÜM 7: ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI

Birleşmiş Milletler
7.1. Diğer Uluslararası Belgeler ve Standartlar
Avrupa Konseyi
7.2. İstanbul Sözleşmesi Kapsamında Çocuklara Karşı İşlenen Cezai Suçlar (Ev İçi Şiddet ve Cinsel İstismar)

BÖLÜM 8: KAÇIRMA, SATIŞ VE İNSAN TİCARETİNİN ÖNLENMESİ

Birleşmiş Milletler
8.1. İnsan Ticareti ve Çocuk İşçiler
8.2. İnsan Ticareti ve Evlat Edinme
8.3. İnsan Ticareti ve Cinsel İstismar
8.4. İnsan Ticareti ve Silahlı Çatışma
8.5. İnsan Tİcareti ve Organ Nakli

BÖLÜM 9: EKONOMİK, SOSYALVE KÜLTÜREL HAKLAR: EĞİTİM, SAĞLIK VE BARINMA

9.1. Sağlık Hakkı
Birleşmiş Milletler
Avrupa Komisyonu ve AB(Avrupa Birliği)
9.2. Eğitim Hakkı
Birleşmiş Milletler
Avrupa Komisyonu ve AB
9.3. Barınma Hakkı
Birleşmiş Milletler
Avrupa Komisyonu ve AB

BÖLÜM 10: MÜLTECİ VE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN HAKLARINA GENEL BAKIŞ

Birleşmiş Milletler
10.1. Birlemiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi Çerçevesi
10.2. Çocuk Hakları Söleşmesi'nin 22. Maddesi
10.3. Avrupa Konseyi Çerçevesi

BÖLÜM 11: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİNDEKİ HAKLARIN UYGULANMASI

11.1. Söleşme'deki Tüm Haklara Hukuki Etki Tanınması

Ek: BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ (1989)