ÇALIŞAN ÇOCUKLAR

Book : ÇALIŞAN ÇOCUKLAR

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-19-4122-0

Published Date : Ekim 2007

Publisher : Uluslararası Çalışma Örgütü

Document Type : Report

Book No : 8783

INDEX

Önsöz

İçindekiler

Grafik, Tablo ve Şema Listesi

Simge ve Kısaltmalar

Açıklama

1. Tarihsel Tablolar, 1994-2006

2. Değerlendirme
2.1. Nüfus Yapısı
2.2. Eğitim Durumu
2.3. İstihdam Durumu
2.4. Gelir Durumu
2.5. Çalışma Nedeni
2.6. Fiili Çalışma Süresi
2.7. Ev İşlerinde Çalışanlar

3. Tablolar, 2006

EK
Temel Karakteristiklere İlişkin Standart Hata Değerleri