ÇASGEM BÜLTEN

Book : ÇASGEM BÜLTEN

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

ISSN : 1309-7121

Skin : 10

Published Date : Ocak 2016

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Document Type : Periodical

Book No : 8755

INDEX

- Bakan'ın Mesajı
-Message from the Minister

- ÇASGEM'den Haberler
- News from ÇASGEM

- ÇASGEM'in Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi'nden Haberler
-News from the Technical Assistance Project for Strengthening the Institutional Capacity of ÇASGEM

-İş Yerinde En Sık Karşılaşılan İletişim Hataları
- Most Common Communication Mistakes at Work Place

-2013-2015 Avrupa Birliği İlerleme Raporlarında Türkiye'de Engelliler
-Disabled People in Turkey on 2013-2015 European Union Progress Reports

- Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Boyutları
- Organizational Citizenship Behavior and Its Dimensions

- Yetişkin Eğitimi
-Adult Education

-Sağlık Sektöründe Çalışanların Karşılaştıkları Psiko-Sosyal Riskler
-Psychosocial Risks Faced By Health Sector Employees