ÇALIŞMA DÜNYASI DERGİSİ

Book : ÇALIŞMA DÜNYASI DERGİSİ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISSN : 2148-1245

Skin : 2/2

Period : 4 monthly

Published Date : Şubat 2017

Publisher : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Document Type : Periodical

Book No : 8753

INDEX

- Emek- Teknoloji - işsizlik İlişkisi
- Relationship Between Labor - Technology- Unemployment
Yrd. Doç. Dr. Serdar ORHAN, Fatih SAVUK

- Kobiler'de İş Doyumunun Ölçümlenmesine Yönelik Babaeski'de Bir Araştırma
- A Research in Babaeski Towards the Measurement of Job Satisfaction of SMES
Dr. Serdar CANBAZ, Gülşen DEMİRKOL GEROĞLU

- Devlet Memurlarına Yapılan Fazla veya Yersiz Ödemelerin Geri Alınması
- Reimbursing the Overpay or Undue Payments Granted to Civil Servants
Zafer DEMİRCİ


- Uluslararası Kaynakalr ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu
- International Resources and the Law Occupational Health and Safety No.6331
Dr. Mesut Cemil İŞLER

- SEVESO II Direktifi Kapsamında Güvenlik Yönetim Sistemleri
- Safety Management System Under SEVESO II Directive
Cemal Can AYANOĞLU

- Göçmenlik ve Göçmen İşçi Kavramları İle Dış Göç Yapmış İşçilerin Çalışma Hayatında Karşılaştıkları Sorunlar
- The Concept of Migration and Migrant Worker and the Problems of Migrant Workers in Working Life Who Have Emigrated
Duygu ÇELGİN

NOTES

SAYI:2 CİLT:2 MAYIS / AĞUSTOS 2014