TOPLUMSAL TARİH

Book : TOPLUMSAL TARİH

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

ISSN : 1300-7025-9-1

Period : monthly

Published Date : Ağustos 2016

Publisher : Tarih Vakfı

Document Type : Periodical

Book No : 8747

INDEX

L'ILLUSTRATION'DAN SEÇMELER 7 AĞUSTOS 1920 PIERRE LOTI'NİN İSTANBUL'DAKİ EVİ
Hazırlayan:Edhem ELDEM

OSMANLI BASININDA YÜZ YIL ÖNCE BU AY
Hazırlayan:Emel SEYHAN

BAKIRKÖY AKIL HASTANESİ'NDE KÜLTÜR KATMANLARI
İlknur TÜRKOĞLU

MAGNESIA DEFİNESİ BİR IONIA KENTİNİN HELLENİSTİK DÖNEM SİKKELERİ
Oğuz TEKİN- Mehmet YILMAZ

VANGELİS KECHRIOTIS'İN ARDINDAN
Selim DERİNGİL

FİLAKİA VANGELİ
Ahmet ERSOY

VANGELİ MU
Arzu ÖZTÜRKMEN

GEÇMİŞLE HESAPLAŞMADA KOLEKTİF ANISAMA METİNLERİNE YAKLAŞIM
Erol KÖROĞLU

VANGELİS KECHRİOTİS (30 EYLÜL 1969-26 AĞUSTOS 2015) GEÇMİŞ İLE BUGÜNÜN GERÇEK DÜNYASI ARASINDA BİR YOL DÖŞEMEK
Malte FUHRMANN

SEMINARIUM
Polina IVANOVA

DR.ALEKSANDROS G. PASPATİS'TEN DERSAADET RUM CEMİYET-İ EDEBİYESİ'NE İSTANBUL'UN KARA SURLARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
Firuzan Melike SÜMERTAŞ

TARİH DİSİPLİNİNİN VE AKADEMİNİN ÖTESİNDE BİR TARİHÇİ
Nilay ÖZLÜ

TARİHÇİ KECHRİOTİS'İN TARİHİNİ YAZMAK: BİR BAŞLANGIÇ, BİR DENEME
K. Mehmet KENTEL

TARİH VE HAFIZA ARASINDA GEÇ OSMANLI DÖNEMİ İSTANBUL'UNDA BİR RESSAM: ELENİ İLLİADİS
Gizem TONGO

OSMANLI İNSANININ YÜKÜ: ZİVER BEY'İN KIBRIS TARİHİ
Okcan YILDIRIMTÜRK

AYŞE OZİL İLE "ANADOLU RUMLARI" ÜZERİNE
Söyleşi: Elçin MACAR

EN DOĞRU BİLDİĞİMİZDEN KUŞKULANMAK - 13
NE ZAMANDAN BERİ İSTNABUL'UN FETHİ KUTLANIYOR VE AYASOFAY'NIN CAMİYE ÇEVRİLMESİ İSTENİYOR? (-1-)
Mehmet Ö. ALKAN

BÜYÜK TUR RESSAMLARININ GÖZÜNDEN KENT VE MİMARİ KONULU AVRUPA RESİMLERİ
Hazırlayanlar: Zerrin İren BOYNUDELİK, Emine Önel KURT

NOTES

272