2015 ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ VE İŞGÜCÜ MALİYETİ

Book : 2015 ÇALIŞMA İSTATİSTİKLERİ VE İŞGÜCÜ MALİYETİ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-605-9994-24-8

Skin : 357

Published Date : Ocak 2017

Publisher : Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu TİSK

Document Type : Report

Book No : 8730

INDEX

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI, YÖNETİMİ VE ANA SONUÇLARI

1.TARİHÇE

2.ARAŞTIRMA KAPSAMI

3.İSTİHDAM
3.1.İstihdamın Cinsiyete Göre Yapısı
3.2.Çalışanların Kıdemleriü

4.SENDİKALAŞMA

5.İŞGÜCÜ MALİYETİ
5.1.İşgücü Maliyetinin Bölünüşü
5.2.Çalışılan Saat Başına İşgücü Maliyeti

6. YAN ÖDEMELER

7. SOSYAL ÖDEMELERİN BÖLÜNÜŞÜ

8. İŞÇİLERİN MEDENİ HALİ VE ÇOCUK SAYISI

9. İŞÇİLERİN ÖĞRENİM DURUMU

10. PERSONEL GİRİŞ-ÇIKIŞLARI

11. ZORUNLU İSTİHDAM