TÜRKİYE İŞ BANKASI TARİHİ

Book : TÜRKİYE İŞ BANKASI TARİHİ

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : İstanbul

Published Date : Aralık 2001

Publisher : Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları

Document Type : Book

Book No : 8719

INDEX

SUNUŞ

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR DİZİNİ

ŞEKİLLER DİZİNİ

EKLER DİZİNİ

CUMHURİYET BANKA KURUYOR(1924-1931)
Kuruluşun Öyküleri
Kuruluşun Gerçekleri
İlkler ve İlkeler:"Sermayesi Tamamen Milli, Memurları Tamamen Türk"Banka
İş Bankası ve Çevresi
Bilançoların Dili: Bankacılık Sisteminde ve İş Bankası'ndaki Gelişmeler (1924-1932)
Kuruluş Dönemine İlişkin İlk Sonuçlar

DÜZEN OTURUYOR BANKA KÖKLENİYOR (1932-1943)
Sermaye ve Hissedarlar
İdare Meclisi: "Top ve Kılıç" Yerine Kalem ve Çanta
Umum Müdür: Amca - Kuzen Dönemi Bitiyor
Merkez Bankalılar Devrede
Örgüt" İş Bankası Genel Çevirgenliği!"
Şubeler: Açma Kapama Dönemi
Çalışanlar:"Barem"den Önce "Barem"den Sonra!
Zor Yıllarda Banka ve Çevresi
Devetçilik ve Savaş Ortamında Türkiye İş Bankası
Bankacılıkta Düzenin Oturması

BANKA REKABETLE TANIŞIYOR (1944-1960)
Sermaye - Hissedarlar
İdare Meclisi
Genel Müdür: Dallı ile Avunduk
Örgüt
Şubeler:"İş Bankası İsteriz!"
Çalışanlar: İkinci Kuşak İş Başında!
Çok Partili Siyasi Yaşamda İş Bankası ve Çevresi
Yeni İktisadi Koşullar ve Yapılanmalar
1946 -1953 Kesitinde İktisat Politikaları
Genel Çerçeve ve Uygulamalar
1954 -1962 Kesitinde İktisat Politikaları
Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler

PLANLI DÖNEM BANKA YÜKSELİYOR
Hissedarlar ve Sermaye
Yönetim Kurulu
Genel Müdür
Örgüt
Eğitim
Şubeler
Çalışanlar: "Artık Sendikalı Olduk, Şubeleri Doldurduk!"
Hızlı Yaşanan Yıllarda İş Bankası ve Çevresi
İktisadi Ortamın Temel Özellikleri
Bankacılık Sektöründeki Gelişmeler
TİB'in Büyüklüğü, Bankacılık Sektörünün Yapısı

DÖNÜŞÜM YILLARI VE YENİ BİN YILIN BANKACIIĞINA DOĞRU (1980 - 2000)

Hissedarlar ve Sermaye
Yönetim Kurulu :Protokolde Önde!
Genel Müdür
Örgüt: "Şirket Süresizdir"
Şubeler: Artık Evinizde yada Cebinizde!
Çalışanlar: " Uygun Donanım, Yüksek Motivasyon"
İktisat Politikalarında Değişikik ve Bankada Dönüşüm
1980'li Yılların Başında Türk Bankacılık Sisteminin Özellikleri ve İş Bankası'nın Konumu

SONSÖZ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN