MĞLA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ÇOCUK KOĞUŞU ZİYARET RAPORU

Book : MĞLA E TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU ÇOCUK KOĞUŞU ZİYARET RAPORU

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

Skin : 2015/

Published Date : Şubat 2017

Publisher : Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK)

Document Type : Report

Book No : 8699

INDEX

I. İNCELEMENİN KONUSU, AMACI VE YASAL DAYANAĞI
1)İncelemenin Konusu
2)İncelemede Uygulnan Yöntem ve Amaç
3)Yasal Dayanak

II. ÇOCUKLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN KILINMASININ GENEL ÇERÇERVESİ

III.TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER
1)Ceza İnfaz Kurumunun İdari ve Fiziksel Yapısına İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler
2)Personele İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler
3)Şiddet ve Kötü Muamele İddialarına İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler
4)Mahpus Çocuklara İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler
5)Kurumlar Arasında İşbirliğine İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler

IV. ÖNERİLER
1)Ceza İnfaz Kurumlarına İlişkin Öneriler
2)Yargı Sistemine ve Diğer Kurumlara İlişkin Öneriler

V. SONUÇ