ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU

Book : ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU

Language : Turkish

Episode : Non-Governmental Organizations

Publishing Location : Ankara

Skin : 2015/

Published Date : Nisan 2015

Publisher : Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK)

Document Type : Report

Book No : 8698

INDEX

I. BAŞVURU

II. İNCELEMENİN KONUSU VE AMACI

III. YASAL DAYANAK

IV.İNCELEMEDE UYGULANAN YÖNTEM

V. HASTA MAHPUSLARIN SAĞLIK HAKKINDAN YARARLANMASININ GENEL ÇERÇEVESİ
1)Süreki Hastalık, Engellilik ve Yaşlılık Durumu
2)Tutuklu Hükümlü Ayrımı

VI. İNCELEME VE TESPİTLER
1)Dış Ortam ve 'Nezarethane'
2)Hasta Mahpus Bölümü
3)Hasta Odaları
4)Personel
5)Sağlık Hizmeti

VII. DEĞERLENDİRME
1)Hapsedilme Koşullarına İlişkin Değerlendirmeler
a)Sevkler ve Bölüme Kabul
b)Yerleştirme ve Barındırma
c)Hijyen
d)Giyim ve Yatak Malzemeleri
e)Beslenme
f)Dış Dünya İle İlişki
g)Cezaevi Yönetimi
h)Açık Havaya Çıkma ve Boş Zaman Faaliyetleri
2)Sağlık Hizmetine İlişkin Değerlendirmeler

VIII. ÖNERİLER
1)Hasta Mahpuslara İlişkin Öneriler
2)Ankara Numune ve Eğitim Araştırma Hastanesi Hasta Mahpus Bölümü'ne İlişkin Öneriler
a)Personele İlişkin
b)Binaya İlişkin

IX. SONUÇ

X. EKLER
1)Mahpuslarla Yapılan Görüşme Notları
2)Personel İle Yapılan Görüşme Notları