ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU

Kitap : ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MAHPUS HASTA BÖLÜMÜ ZİYARET RAPORU

Dil : Türkçe

Bölüm : Sivil Toplum Kuruluşları

Yayın Yeri : Ankara

Cilt : 2015/

Yayın Tarihi : Nisan 2015

Yayıncı : Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK)

Tür : Rapor

Kitap No : 8698

İÇİNDEKİLER

I. BAŞVURU

II. İNCELEMENİN KONUSU VE AMACI

III. YASAL DAYANAK

IV.İNCELEMEDE UYGULANAN YÖNTEM

V. HASTA MAHPUSLARIN SAĞLIK HAKKINDAN YARARLANMASININ GENEL ÇERÇEVESİ
1)Süreki Hastalık, Engellilik ve Yaşlılık Durumu
2)Tutuklu Hükümlü Ayrımı

VI. İNCELEME VE TESPİTLER
1)Dış Ortam ve 'Nezarethane'
2)Hasta Mahpus Bölümü
3)Hasta Odaları
4)Personel
5)Sağlık Hizmeti

VII. DEĞERLENDİRME
1)Hapsedilme Koşullarına İlişkin Değerlendirmeler
a)Sevkler ve Bölüme Kabul
b)Yerleştirme ve Barındırma
c)Hijyen
d)Giyim ve Yatak Malzemeleri
e)Beslenme
f)Dış Dünya İle İlişki
g)Cezaevi Yönetimi
h)Açık Havaya Çıkma ve Boş Zaman Faaliyetleri
2)Sağlık Hizmetine İlişkin Değerlendirmeler

VIII. ÖNERİLER
1)Hasta Mahpuslara İlişkin Öneriler
2)Ankara Numune ve Eğitim Araştırma Hastanesi Hasta Mahpus Bölümü'ne İlişkin Öneriler
a)Personele İlişkin
b)Binaya İlişkin

IX. SONUÇ

X. EKLER
1)Mahpuslarla Yapılan Görüşme Notları
2)Personel İle Yapılan Görüşme Notları