İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAAPORU

Book : İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAAPORU

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Skin : 2013/

Published Date : Kasım 2014

Publisher : Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK)

Document Type : Report

Book No : 8695

INDEX

I. İNCELEMENİN KONUSU

II. İNCELEMEDE UYGULANAN YÖNTEM

III. OLAYAR VE OLGULAR
A.MERKEZ YETKİLİLERİNDEN ALINAN BİLGİLER
B. MERKEZDE TUTLAN KİŞLERDEN ALINAN BİLGİLER
C. YAPILAN GÖZLEM VE DEĞERLENDİRMELER
1.Merkezde Tutulanların Açık Havaya Çıkartılmaması
2.Merkezde Kapasitenin Çok Üstünde Kişi Barınması
3.Mevcut Binanın Tamamının Tutulanlara Tahsis Edilmemesi
4.Bina Değiştirilinceye Kadar Ek Hizmet Binasına İhtiyaç Duyulması
5.Binada Hijyen ve Rutubet Sorunu
6.Yiyecek Temini
7.Tutulanların Koğuşlara Yerleştirilmesinde Belli Bir Sistem Uygulanmaması
8.SağlıkHizmetlerinin Sunumu
9.Hukuki Yardım, Bilgilendirme ve Başvuru İmkanlarının Sunulması
10.Tercüme Hizmetleri
11.İletişim İmkanları
12.Engelli Bireylerin Şartları
13.Kadın Çalışan Sayısı
14.Yönetim Sistemi

IV. İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUK

V. GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNE İLİŞKİN RAPOR VE KARARLAR
A.AİHM'nin Geri Gönderme Merkezlerine İlişkin Kararlarından Örnekler
B.TBMM'nin İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Raporu
C.Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiserinin Tespitleri
D.BM Göçmenlerin İnsan Hakları Özel Raportörünün Tespit ve Tavsiyeleri

VI. İNCELEME VE ZİYARET BULGULARININ İNSAN HAKLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

VII. ÇÖZÜM VE ÖNERİLER
A.Bina Acilen Değiştirilmelidir
B.Bina Değiştirilinceye Kadar Ek Hizmet Binası Açılmalıdır
Ç.Denetim Sağlanmalıdır
D.Engelliler İçin Özel Bir Düzenleme Gerçekleştirilmelidir
E.Hijyen Sorunu Çözülmelidir
F.Sağlık Hizmetleri Yeniden Düzenlenmelidir
G.Merkezde Tutulanlara Bilgilendirme Yapılmalıdır
Ğ.İletişim İmkanları Sağlanmalıdır
H.Yönetim Yeniden Yapılandırılmalıdır

VIII. SONUÇ