01.01.2014 TARİHİNDE SİNCAN CEZAEVİNDE MEYDANA GELEN OLAYLARLA İLGİLİ İNCELEME RAPORU

Book : 01.01.2014 TARİHİNDE SİNCAN CEZAEVİNDE MEYDANA GELEN OLAYLARLA İLGİLİ İNCELEME RAPORU

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Temmuz 2014

Publisher : Türkiye İnsan Hakları Kurumu (TİHK)

Document Type : Report

Book No : 8693

INDEX

I.KONU

II.İDDİALAR

III. ARAŞTIRM/İNCELEME KARARI VE GÖREVLENDİRMELER

IV. İLGİLİULUSAL VE ULUSLARARSI HUKUK
A.Ulusal Hukuk
1.Anayasa
2.6332 Sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu
3.5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu
4.5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun
5.Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Tüzük
B.Ulusalüstü Hukuk
1.BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
2.Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
3.BM Çocuk Haklarına İlişkin Sözleşme

V.ARAŞTIRMA VE İNCELEME
A.Elde Edilen Bilgi, Belge ve Bulgular
1. Genel Açıklama
2. Adalet Bakanlığının Konuya İlişkin Cevabi Yazısı
3. Ankara(Sincan) Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun Suç Duyurusu Dilekçesi
4. 2012 Yılında Verilen Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar ve Disiplin Soruşturması Sonucu
5. Sağlık Raporları
6. Ceza İnfaz Kurumları Yetkilileri İle Yapılan Görüşmeler
7.Hükümlü/Tutuklu Çocuklarla Yapılan Görüşmeler
8.İzlenen Video Görüntüleri
B.Sivil Toplum Kuruluşarının Raporları

VI.TESPİTLER VE DEĞERLENDİRMELER
A.Genel Olarak
B.İddialara İlişkin Tspit ve Değerlendirmeler
1.Krize Müdahale ve Zor Kullanma Yetkisi Bakımından
2..Müşahadede Tutma (Odaya Kapatma) Olayı Bakımından
3.İşkence ve Kötü Muamele Yasağı Bakımından
4.Şikayet Hakkı ve Etkili Soruşturma Bakımından
5.İspat Külfeti Bakımından
6.İnfaz Kurumlarının İdaresi Bakımından

VII. TAVSİYELER
A.Personele Dair Tavsiyeler
B.Kurumun İşleyişine Dair Tavsiyeler
C.Kötü Muamele İddialarına Dair Tavsiyeler

VII.SONUÇ