Anılarım

Book : Anılarım

Author : * Ernst E. Hirsch

Language : Turkish

Episode : Other

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-403-067-9

Published Date : Haziran 2012

Publisher : TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu)

Language : Turkish

Translator : Fatma Suphi

Document Type : Book

Book No : 8654

INDEX

Sunarken I
Birinci Bölüm 1
Geldiğin Yeri Unutma Sakın! 1
1. İlginç Evler 1
2. Kadın Konfeksiyon Mağazasında 13
3. Dietemannshusen 18
4. İğne Deliği 24
5. İki Kule 30
6. "Hayır Hirsch, Siz Amcanız Değilsiniz” 42
7. “Bu Adamın Kültür Düzeyi Nedir?” 56
8. Lise Öğrencisi 67
9. 50 Yıl Sonra. O Zamanki ve Şimdiki Yetiştirme Görevi 84
İkinci Bölüm
Çalışan Kazanır 97
1. Altın 1920'ler 97
2. Çıraklık Yılları 102
I. Berlin'deki Kapp Darbesi 102
II. Kopya Presi 105
3. Hem Çalışıp Hem Okurken 111
4. Yeğen 118
5. Münich Özgürlüğü 123
6. Doctor utriusque iuris 133
7. Stajyer 144
I. Offenbach am Main'deki Sulh Mahkemesi 144
II. Avukat Yanında Staj 147
III. Intermezzo 154
IV. Frankfurt am Main, Yüksek Eyalet Mahkemesinde 151
V. Hâkim Yardımcılığı Sınavında 157
8. Cifte başlangıç 162
I. Akademik Kariyere Başlarken 162
II. Hakimlik Mesleğine Başlarken 171
III. Özel Hayat 174
9. “İnkılap 176
Üçüncü Bölüm
Atatürk'ün Ülkesinde Bir Hukuk Hocası 187
Giriş: Çağrı 187
Birinci Kısım: İstanbul'da On Yıl 193
1. “Ü” 193
I. Yataklı Vagonda Temel Türkçe Dersi 193
II. "Koprü” ve “Tünel” 195
III. Üniversite 199
IV. “Ü” Apartmanı 203
2. İstanbul Üniversitesi'nin Doğum Sancıları 208
3. Dil Maddesi 215
4. 1933/34 Öğretim Yılında İstanbul Hukuk Fakültesi 225
5. Fakültedeki Görevlerim 231
I. Fakülte Öğretim Üyesi Olarak 231
II. Kütüphaneci Olarak 239
III. Universite Hocası Olarak 245
IV. Araştırmacı Olarak 258
6. Özel hayatım 267
I. EV-bark Kurmam 267
II. Geziler 277
a) Kaplıcalar 277
b) Türkiye İçinde Geziler 278
III. Toplum Hayatımız 281
7. “La Turquie kémaliste” 290
I. Kemalist Türkiye'nin
Benim Tanık Olmadığım İlk On Yılı 290
II. Kemalist Türkiye'nin
Benim Tanığı Olduğum İkinci On Yılı 295
İkinci Kısım: Ankara'da Geçirdiğim On Yıla Yakın Zaman 305
1. Türk Vatandaşlığına Geçişim 305
2. Ankara 314
I. 1936'da İlk Ziyaretim 314
II. 1943 Sonbaharında 319
3. Cebeci Güncesinden Yapraklar 321
4. Ankara Hukuk Fakültesi 330
5. Türk Hukuk Eğitiminde Hukuk Felsefesi ve
Hukuk Sosyolojisi Üzerine 337
6. Hikâyeler 348
I. Enver Tandoğan 348
II. Ernst Praetorius 349
III. İşçi Sigortaları Kurumu 350
IV. Türk Hukuk Lûgati 352
V. Defne 354
7. Yüksek Okulların Hukuki Durumu 360
I. 1933”ten 1946'ya Kadar 360
II. Üniversiteler Kanunu 362
III. Ankara Üniversitesi 365
8. Kodifikatör 369
I. Genel Bilgiler 369
II. Fikir Ve Sanat Eserleri Kanunu
Nasıl Ortaya Çıktı? 372
III. 1956 Tarihli Türk Ticaret Kanununun
Meydana Gelişi 375
IV. Marka, Patent, Sınaî Ve Faydalı Modeller Kanunu 380
9. Almanya'nın Amerikan İşgali Altındaki Bölgesinde
Bir Türk Profesör 380
I. Munich, Stuttgart ve Frankfurt (Main)da 1948 380
II. Berlin'in Amerikan Bölgesinde 385
Kişi Adlarına Göre Arama Cetveli 393