Anadolu'dan Yeni Dünya'ya

Book : Anadolu'dan Yeni Dünya'ya

Author : * Rıfat N. Bali

Language : Turkish

Episode : Turkish Immigration

ISBN : 975-05-0249-3

Published Date : 2004

Publisher : İletişim Yayınları

Language : Turkish

Document Type : Book

Book No : 8633

INDEX

KISALTMALAR 12
ÖNSÖZ 13
GİRİŞ 19
BİRİNCİ BÖLÜM
"AMERİK'YA Göç Etmenin
DAYANILMAZ CAZİBESİ 23
1. Nedenler - Amerika'nın Göçmen Kabul Siyaseti -
Geri Dönenler 23
Göçün Genel ve Türkiye'ye Özgü Nedenleri 23
Amerika'nın Göçmen Kabul Siyaseti 25
Amerikan Uyruğuna Geçtikten Sonra
Geri Dönen Osmanlı Tebaaları 30
2. Gemilerin Durumu ve Seyahat Şartları 32
3. Ellis Adası'na varış 37
4. Ellis Adası'ndaki koşullar 38
1915 Tehcirinden Sağ Kurtalan
Kilikyalı İda Muradyan'ın Ellis Adası Anıları 46
5. Çalışma Şartları 49
6. Türk Göçmenlerin Sayısı 49
İKİNCİ BÖLÜM
GAYRi MÜSLİM TÜRKLERİN GÖÇÜ 57
YAHUDİLERİN GÖÇÜ
1. 1893 Columbus Dünya Sergisi ve
İlk Osmanlı Göçmenleri 57
2. 1904 St. Louis Dünya Sergisi ve
Osmanlı Göçmenleri 69
St. Louis Dünya Sergisi'ne Katılan
İzmirli Lahana Bey'ın Öyküsü 72
St. Louis Dünya Sergisi 'nde çalışmış
Harputlu Ahmet AbduIİah'ın Öyküsü 76
3. Göçun Nedenleri 81
Zorunlu Askerlik Hizmetleri 81
Amerika: Hayallerin Gerçekleştiği Diyar 84
Diğer Nedenler 85
4. Göçmenlerin Sayısı 86
5. Göçmenlerin Yeni Dünya'daki İlk Zamanları 89
İlk Günler 89
Dil Engeli ve Aşkenazlarla İlişkiler 91
Kahvehaneler ve Lokantalar 93
Türkiye'ye Bağlılık 95
Dernekler 100
Yerleşim yerleri 101
Seattle'daki Türkiyeli Göçmenler 102
California' daki Türkiyeli Göçmenler
Hollywood Hahamı İstanbullu İzak Varon'un Öyküsü 106
Hollywood'daki Türkiyeli Yahudiler 109
New York'taki Türkiyeli Yahudiler 115
Cincinnati'deki Türkiyeli Yahudiler 117
6. Yaşam Öykulerı 118
Milaslı Albert Amateau'nun Öyküsü 118
Casablanca ve Rüzgar Gibi Geçti Filmlerinin
Karakter Oyuncusu İstanbullu Albert Morin 'in Öyküsü 129
Ud Sanatçısı Sadaka Efendi'nin Öyküsü 131
California 'nın Çiçekçi Kralı
Tekirdağlı Leon Moskatel'in Öyküsü 132
Kuzguncuklu Milyoner İzidor Hattem'in Öyküsü 133
İzmirli Rita Kohen'in Öyküsü 139
Columbia Stüdyoları Halkla İlişkiler Müdürü
İzmirli Eli Levi'nin Öyküsü 142
Kadın Çamaşırı İmalatçısı
İzmirli Çelebi Kardozo'nun Öyküsü 151
Kansas City'nin Simitçisi Hasköylü Nesim'in Öyküsü 156
Ankaralı Sara Aşer Krespi'nin Öyküsü 159
İsrael Edvar Ojalvo'nun Öyküsü 161
İzmirli Moiz ve Eli'nin Öyküsü 162
ERMENİLERİN Göçü
1. Göçün Nedenleri ve Göçmen Sayısı 165
2. Yerleşim Yerleri 171
3. Göç Yolları 174
4. Göç Karşısında Ermeni Liderlerin Tavrı 176
5. Meslekler Ve Çalışma Koşulları 177
Şark Halısı Tacirleri 178
6. CaIifornia'daki Anadolulu Ermeniler 180
7. Yaşam Öyküleri
Omar Khayyam Lokantasının Sahibi
George Mardikyan'ın Öyküsü 188
Yozgatlı Nazlı Hanım'ın Öyküsü 193
Yozgatlı Pırlanta Hanım'ın Öyküsü 195
Harputlu Artin Şamşoyan'ın 196
İstanbul'a Nişanlı Ismarlayan Civan'ın Öyküsü 198
İki Tekerlekli Keork Efendi'nin Öyküsü 199
İstanbullu Kirkor Arakelyan'ın Öyküsü 200
Manok Efendi ve Şamram Hanım'ın Öyküsü 202
Hanende Hacı Hanım'ın Öyküsü 204
Sahte Güreşçi Parmaksızoğlu Agop,
Namı Diğer Ali Baba'nın Öyküsü 205
Kilikya 'nın Hacun (Sayınbeyli) köyünden
İda Muradyan'ın Öyküsü 207
Tehcirden kaçan Jeanne, Molly ve
Miryan Asidyan'ın Öyküleri 209
8. Anılarda Türkiyeli Ermeniler 211
RUMLARIN GÖÇÜ
1. Rum Göçmenlerin 217
2. Anılarda Rumlar 220
3. New York'taki Rumların Öyküleri 225
Sara Korle'nin Kaleminden 225
Hikmet Feridun Es'in Kaleminden 227
İstanbullu Yardan Lefter'in Öyküsü 228
İstanbullu Maurides Alyanakoğlu'nun Öyküsü 231
Kuledibili Bakkal Panayot Gamlıoğlu'nun Öyküsü 235
San Fransiscolu Çiçekçi Grigor,
Namı Diğer Dayı Bey'in Öyküsü 237
Bozcaadalı Hacı Harry'nin Öyküsü 239
Hanende Amelya Hanım ve Kızı Elmas'ın Öyküsü 242
İstanbullu Haçapulos'un Öyküsü 245
Baklavacı Vasil'in Öyküsü 246
Aydınlı Andon Mercimekoğlu'nun Öyküsü 249
Antalyalı Yani Baresoğlu'nun Öyküsü 251
İstanbullu Michael Pappas'ın Öyküsü 252
Kırklarelili Dukeni Papandreos'un Öyküsü 255
4. Avukat Süreyya Ağaoğlu'nun İzlenimleri 258
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MÜSLÜMAN TÜRKLERİN GÖÇÜ
1. İlk Göçmen: Deveci Hacı 261
2. 20. Yüzyılın Başlarında Göç 264
3. Himâye-î Etfal Cemiyeti Umumi Kâtibi
Dr. Fuad Mehmed Bey'in Gezisi 274
Dr. Fuad Mehmed Bey'in Kaleminden Peabody Ziyareti 281
4. Anılarda Türk Göçmenleri 283
1910'lu ve 1920'li Yıllarda Göçmen Manzaraları
Sabiha Sertel'in Gözlemleri 283
Ahmet Emin Yalman'ın Gözlemleri 284
Uzunköprülü Bir Tahıl Tüccarının Ağzından
"Amerika Macerası" 291
1930'lu Yıllarda Göçmen Manzaralan 292
1940'lı Yıllarda Göçmen Manzaraları 294
5. Yaşam Öyküleri
Oğlunun Ağzından Harputlu Hüseyin Kayma'nın Öyküsü 298
Erzincanlı Hasan'ın Öyküsü 300
Detroitli Nuri Ahmet Yardımcı'nın Öyküsü 304
Detroitli Mehmed Malik'in Öyküsü 307
Selanikli Fazıl İsmail veya
Los Angeleslı Fred Martin'in Öyküsü 310
Harputlu Ahmet Abdullah'ın Öyküsü 313
İstanbullu Handan Hanım'ın Öyküsü 316
Ayşe Önal Zamboğlu 'nun Kaleminden Büyük Amcası
Jack Mehmet'in Öyküsü 319
Hüseyin Bektaş'ın Ağzından Giresun'un Yağlıdere
Köyünden Philadelphia'ya Göç Edenlerin Öyküsü 32O
Sara Korle'nin Kaleminden
Galatasaraylı Ahmet Robenson'un Öyküsü 321
Cevat Fehmi Başkurt'un Kaleminden
ilk Türk Şoförü Hamdi Efendi'nin 322
Doğan Uluç'un Kaleminden İlk Kuşak Göçmenler 328
Doğan Uluç'un Kaleminden 1940'li Yıllarda Gelen
Türk Göçmenlerin Öyküsü 330
Kiğılı Rumi Bey'in Öyküsü 332
Amerika'dan Emekli Maaşı Alanların Öyküleri 335
Elazığlı Ali Haydar İbrahim'in Öyküsü 335
Halil Zekeriya Coşkun'un Öyküsü 338
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son söz 341
Hasretin Dile Geldiği Yer: 1938 New York Dünya Sergisi 342
İlk Göçmenlerin Özellikleri 348
İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Göç 350
ÖZEL TERİMLER 354
ÖNEMLİ OLAYLAR KRONOLİJİSİ 356
KAYNAKÇA 359