Emek

Book : Emek

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1305-6182

Skin : 2016/

Period : 6 monthly

Published Date : Haziran 2016

Publisher : DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu)

Document Type : Periodical

Book No : 8628

INDEX

MAKALE
-ÇSGB 'nin Eylem Planları :
İş Sağlığı Güvenliğinde Verileen “Söz”ler Ve “Eylemsiz”lik 1
Gürhan Fişek
-Anlatı ve İktidar yada Kamu Personel Reformunu Anlamak 11
Ali Murat Özdemir
-Devletin Dönüşümü, Kamusal Alan ve İşçi Sınıfı 21
Hakan Topateş
-Eleştirinin Eleştirisi: Yeni Kamu Hizmeti Yaklaşımının
Yurttaş Bakışına Dair Bir İnceleme 43
Meryem Çakır Kantarcıoğlu
DEĞİNİ
-14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Üzerine 57
Çağdaş Gemici
Çağrı Kaderoğlu Bulut
-Sosyal İnsan Hakları Sempozyumu Üzerine
Kısa Bir Bakış: “Sosyal Hakların Gözyaşları” 61
Denizcan Kutlu
KİTAP ELEŞTİRİSİ
Üretken Emek ,Üretken Olmayan Emek ve İşçi Sınıfı:
Poulantzas Kitabı Üzerine Düşünceler 67
Göksu Uğurlu