Çimento İşveren

Book : Çimento İşveren

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1300-3526

Skin : 30/3

Period : bimonthly

Published Date : Mayıs 2016

Publisher : Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 8623

INDEX

3-21 MAKALE 1
Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ
ANAYASA MAHKEMESİNİN İPTAL KARARINDAN SONRA SENDİKAL TAZMİNATA HAK KAZANMA KOŞULLARI VE
ORTAYA ÇIKAN BAZI SORUNLAR
22-33 MAKALE 2
Arş. Gör. Okan Güray BÜLBÜL
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN İŞVEREN/İŞVEREN VEKİLLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİ VE
DESTEKLENMESİ UYGULAMALARININ KAPSAM VE UYGULAMA BİÇİMİ AÇISINDAN ETKİNLİĞİ VE ETKİLERİ
34-49 MAKALE 3
Barış ŞAHİN
6663 SAYILI KANUNDA ANALIK HALİNE ÖZGÜ ÖNGÖRÜLEN HÜKÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
50-59 YAHGITAY KARARLARI
60-65 REKABET HUKUKU
AV. Gönenç GÜRKAYNAK
AKTÜEL
66-68 İSG Haberleri
68-69 ÇAİK Haberleri
70 ÇYK Haberi
71-76 Fabrika Haberleri
76 Diğer Haber
77 İstatistik
73 Vefat Haberi