Türkiye'de Mevsimlik Tarımsal Üretimde Yabancı Göçmen İşçiler Politika Önerileri

Book : Türkiye'de Mevsimlik Tarımsal Üretimde Yabancı Göçmen İşçiler Politika Önerileri

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

ISBN : 978-975-98363-7-5

Published Date : Mayıs 2016

Publisher : Kalkınma Atölyesi

Document Type : Book

Book No : 8622

INDEX

1 / Kısa süreli tarım çalışma vizesi 6
2 /Tarımda Aracılık Hizmetlerinin Kurumsallaşması 8
3 / Mevsimlik Tarımsal işlerde İş Sözleşmesi 12
4 / Çalışma Ortamının ve Şartlarının iyileştirilmesi 14
5 /Yaşam ortamının İyileştirilmesine Yönelik Önlemler 16
6 / Ücretlerin En Az Asgari Üicret seviyesine Erişmesi 18
7/ Sivil İzleme Ve Denetleme Sisteminin Kurulması 20
8 / Sosyal Giivenlik Kapsamına Alma 22
9 / Suriyeli Göçmenler Arasında Çocuk
işçiliğinin Önlenmesi 24
10/ Etnik Kökenden Kaynaklanan Ayrımcılığı Önlemeye Yönelik Çalışmalar 26
11 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınlara İlişkin Düzenlemeler 28