IPEC Program Belgesi

Book : IPEC Program Belgesi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Published Date : 2016

Publisher : ILO

Document Type : Booklet

Book No : 8612

INDEX

Giriş 1
Tarihçe 3
Problem 4
ILO' nun Ro1ü 5
İşevsel yapı 7
Program statejisi 9
Hedef Kitleler 11
Hedefler 12
Performans Gösterge1eri 13
Program Çalışmaları 14
Programdan Beklenen Sonuçlar 16
Programın Uygu1amnası 17