Ses

Book : Ses

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : Ankara

Skin : 1

Period : bimonthly

Published Date : Temmuz 1991

Publisher : Genel Sağlık İş

Document Type : Periodical

Book No : 8589

INDEX

Bir Portre
Turgut Hacıoğlu 1
Kısa Bir Yaşam Öyküsü 2
Tek Taraflı Ücret Düzenlemesi Meşru ve Demokratik Değildir 4
Mektuplarınız -Sorunlarınız 5
Hukuk Köşesi; Sendika Hakkı 6
Önce Sağlık: Çevre ve İnsan 8
Genel Sağlık-iş'in Sağlık çalışanlarının Birliğine Bakışı 9
Memurun KisırDöngüsü:Temmuz Ocak Temmuz 1O
Genel Sağlik-İş,Üyenin Söz ve Karar Sahibi
olduğu Sendika12
T.B.M.M'ne Açık Mektup 13
Sendikamız Genel Sağlık-İş Kuruldu 15
Belediyeler ve SağlIk 17
Hepatit-B için Kısa ve Uzun Erimli Eylem Kılavuzu 19
Uluslararası İlişkiler 22
Dergi-Süreli Yayın 25