Türkiye'de Şartlı Nakit Transferi Programının İyileştirilmesine Yönelik Politika Belgesi

Book : Türkiye'de Şartlı Nakit Transferi Programının İyileştirilmesine Yönelik Politika Belgesi

Author : * --

Language : English

Episode : Social Policy

Publishing Location : Ankara

Published Date : Ocak 2014

Publisher : T.C. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı

Language : Turkish

Document Type : Report

Book No : 8578

INDEX

YÖNETİCİ ÖZETİ
1. Giriş 7
2. Ülke Örnekleri 8
a. Brezilya: Bolsa Familia 8
b. Arjantin: 9
c. Meksika 10
d. Şili 11
3. Türkiye Örneği 12
a. Sistem 12
b. Türkiye'de Uygulanan Şartlı Nakit Transferi Etki Değerlendirme Raporu'nun Temel Bulguları 16
4. Şartlı Nakit Transferi'nİn iyileştirilmesi Çalıştayı 18
Katılımcıların Türkiye'de Uygulanan ŞNT Programının İçeriği ve Uygulanmasına İlişkin Görüşleri ..20
a. ŞNT Programının Yapısı 20
b. ŞNT Programının Uygulanması 22
5. Sonuç ve Öneriler 23