Avrupa Birliği'nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Book : Avrupa Birliği'nin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri İyi Uygulamaları

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Published Date : 2015

Publisher : T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Document Type : Booklet

Book No : 8575

INDEX

1.GİRİŞ 5
2 Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri 6
2.1 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Gelişimini Teşvik Etmeyi Amaçlayan Girişimler 6
2.2 Farklı İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 7
2.2.1 OHSAS 18001 7
2.2.2 Yükleniciler İçin Güvenlik Kontrol listesi 8
2.2.3 lLO-OSH 2001: lLO İş Sağlığı ve GÜvenliği Yönetim sistemi 9
2.2.4 Üçlü Sorumluluk 9
2.3 Avrupa Birliği Ülkeleri İle OHSAS 18001'in Uygulamaları 10
3 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Bazı Kilit unsurları 11
3.1 Yönetimin taahhüdü 12
3.2 Planlama, Organizasyon ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sorumluluğu 13
3.3 Risk Yönetimi 13
3.3.1 Tehlikelerin Belirlenmesi 14
3.3.2 Risk değerlendirilmesi 14
3.4 Çalışanların Katılımı 15
3.5 İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı ile yetkinliği 16
3.6 Politika, Prosedürler Ve dokümantasyon 16
3.7 Denetim, Performans İzleme Ve Gözden Geçirme 17
3.7.1 Devamlı Performans İzleme 17
3.7.2 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetiminin Periyodik Olarak denetlenmesi 18
4 Avrupa BirIiği'ndeki İşletmelerde Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Programları Örnekleri 19
4.1 Avrupa Birliği politikaları 19
4.2 İsveç 20
4.3 Fransa 20
4.4 Polonya 21
4.5 Almanya 22
4.6 Avusturya 23
4.7 Slovakya 24
4.8 Lüksemburg 25
4.9 İtalya 26
4.10 Birleşik Krallık 27
4.11 Avrupa Birliği'nde Uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Karşılaştırmalı Analizi 28
5 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Gönüllü veya Zorunlu Olarak Uygulatılması 31
6 Referanslar 32