Çocuğun Görünür Olduğu Bir Anayasa

Book : Çocuğun Görünür Olduğu Bir Anayasa

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Child Labor

Publishing Location : İstanbul

Skin : 14

Published Date : Nisan 2012

Publisher : Çocuk Vakfı

Document Type : Report

Book No : 8555

INDEX

Sunuş 5
I.
Raporun Gerekçesi 6
II.
Önceki Anayasalar ve Çocuk 7
a) Çocuğun Görünür Olduğu Anayasalar ve Koruma ve Bakım Anayasaları
b) Özel Koruma Anayasalarının Yetersizliği
III.
Çocuğun ve Çocukluğun Görünür Olduğu Anayasalar 9
IV.
Yeni Anayasa ve Çocuk Hakları 10
Çocuk Vakfı'nın Anayasa için Madde Önerisi Taslağı (2007)
V.
Çocuk Vakfı'nın Yeni Anayasa İçin Yaklaşımı ve Önerisi 12
VI.
Yeni Anayasa'da Çocuk ve Çocuk Haklarına Özgü Durumları da
Mutlaka içermesi Gereken Başlıklar 12
VII.
Niçin Ayrıca Çocuk Anayasası Öneriyoruz? 13
VIII.
Sonuç 13
BİRİNCİ RAPORA İLİŞKİN TABLOLAR
TABLO 1
Çocukları görmezden gelen anayasalar 17
TABLO 2
Çocuğa yer verilmeyen anayasalar 17
TABLO 3
Çocuklar için özel korumaya odaklanan anayasalar 17
TABLO4
Çocuklara yönelik nükümlerde çocuk görünürlüğüne özellikle yer veren anayasalar 18
TABLO 5
20 Kasım 1989'dan sonra çocuk hakları için özel hükümlere yer veren ülkeler 19
TABLO 6
Anayasalarında ulusal yasaların uygulanmasına Çocuk Hakları Sözleşmesi gibi antlaşmalara öncelik verilmesini öngören ülkeler 21