Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi

Book : Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Non-Governmental Organizations

Publishing Location : Ankara

ISSN : 1307-4490

Skin : 6/3

Period : 3 monthly

Published Date : Eylül 2012

Publisher : T.C. Sağlık Bakanlığı

Document Type : Periodical

Book No : 8554

INDEX

132 - Editörden Size
ORİJİNAL MAKALE / 0RIGINAL ARTICLES
133 - Comparison of Body Composition Parameters In Children and Adolescents,
Using Skinfold and Bioelectrical Impedance Method
Çocuk ve adölesanlarda Skinfold ve Bioelektrik İmpedans Metodları ile vücut kompozisyon parametrelerinin karşılaştırılması
Ayça TÖREL ERGÜR, Turhan ONARLIOĞLU, Kamile MARAKOĞLU, Hatice SEZER, Banu SUZEN, Ahmet ÖKTEM
139 - Ailevi Akdeniz Ateşi Olan Çocuklarda Kemik Metabolizmasının Değerlendirilmesi
Evulation Bone Metabolism in children with familial Mediterranean fever
Celalettin KOŞAN, Oğuzhan SEPETÇİGİL, Atilla ÇAYIR, Avni KAYA, Behzat ÖZKAN
146 - Sağlıkta Güvenlik ve Fiziksel Şiddet: Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Bir Çalışma
Physical Abuse and security in healt workplace : a study from Ankara Children's Hematology and Oncology Training and Resserch Hospital
H. İbrahim YAKUT, Başak YALÇIN BURHAN, Atilla ÇİFTÇİ, Mehmet Fatih ORHAN
155 - Çocuk Yoğun Bakım Hemşirelerinin Fiziksel Tespit Edicilerin Kullanımına İlişkin Bilgi, Tutum ve Uygulama Düzeylerinin Belirlenmesi
Observing Knowledge, Manner and Level practice in terms of usage of physical restraints of pediatric intensive care nurses
Mehmet Fatih ORHAN, Halil İbrahim YAKUT
161 - Çocuklarda Akut Astım Atağında İskemi Modfiye Albumin Düzeyleri
Ischmia modified albumin levels in children with acute asthma attack
Cüneyt KARAGÖL, Hacer İlbilge ERTOY KARAGÖL, Aysel KIYICI, Sevgi KELEŞ, Hasibe ARTAÇ, İsmail REİSLİ
OLGU SUNUMU/ CASE REPORT
167 - Akut Apendisiti Taklit Eden Çekal Divertikülit Perforasyonu
Cecal diverticulitis perforation mimicking acute appendicitis
H.Tuğrul TİRYAKİ, Ayper KAÇAR, Sabri DEMİR, Halil F. ATAYURT
171 - Glutarik Asidüri Tip 2
Glutaric aciduria type 2
Murat DOĞAN, Mehmet Selçuk BEKTAS, Mesut OKUR, Şekibe Zehra DOĞAN, Yaşar CESUR, Hüseyin ÇAKSEN, Eren CAGAN
176 - Astım Tanılı Süt Çocuğunda Hışıltı İle Acil Başvuru Nedeni Astım Atak Mı, Yabancı Cisim Aspirasyonu Mu?
İs admission due to wheezing in an infant diagnoset with asthma related to asthma attack of foreign body aspiration
Emine DİBEK MISIRLIOĞLU, Duygu ERDOĞAN, Hasibe GÖKÇE ÇINAR, İlknur BOSTANCI
180 - Akut Pyelonefrit Kliniği İle Başvuran Bir Kawasaki Olgusu
Clinical presentation with acute pyeloneephritis in a case with kawasaki disease
Meral TORUN BAYRAM, Mustafa KIR, Belde KASAP DEMİR, Mehmet TÜRKMEN, Alper SOYLU, Salih KAVUKÇU
DERLEME / REVIEW
185 - Bronkopulmoner Displaziye Güncel Yaklaşım
Current approach to bronchopulmonary dysplasia
Arzu AKDAĞ, Nurdan URAŞ, Uğur DİLMEN