Toprak İşveren

Book : Toprak İşveren

Author : * --

Language : Turkish

Episode : Trade Union

Publishing Location : İstanbul

Skin : 109

Period : 3 monthly

Published Date : Mayıs 2016

Publisher : Türkiye Toprak, Seramik, Çimento ve Cam Sanayi İşverenleri Sendikası

Document Type : Periodical

Book No : 8552

INDEX

-İşçinin Sık Rapor :Alması ve İş Sözleşmesinin Feshi
Cumhur Sinan ÖZDEMIR 4
-Yalın Yönetim İlkeleri
Prof. Dr. Canan ÇETİN
Nimet TUNA 8
-Toprak İşveren Sendikası XXIV. Olağan
Genel Kurulu 18 Şubat 2016 Tarihinde Toplandı 16
-Türkiye'nin Yüzde 92'si
Deprem Riski Altındaki Kentlerde Yaşyor
Gökhan EREL 19
-Yargıtay Kararları 22
-Üyelerimizden Haberler 26