Çasgem

Book : Çasgem

Author : * -- * --

Language : Turkish

Episode : Health-Safety-Environment

Publishing Location : Ankara

Skin : 9

Published Date : Ekim 2015

Publisher : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

Document Type : Periodical

Book No : 8548

INDEX

-Türkiye'nin AB'ye adaylık sürecinde sosyal politika alanında çalışan kurumlar ve projeler 5
-ÇASGEM'den haberler 10
-ÇASGEM'in kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi teknik destek projesinden haberler 20
-Nitelikli işgücü. Aşırı eğitimlilik 25
-Konaklama ve yeme içme iş kollarında sağlık ve güvenlik 29
-Maden iş yerlerinde acil durum.
Arama ve kurtarmanın önemi 35
-Sağlık iş kolunda iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına genel bakış 39
-Çalışanların solunum ve nefes egzersiz eğitimi 45
-